Mand fra EWII Teknik arbejder på eltavle

LETTERE ADMINISTRATION AF MÅLERE? Få en installationsaftale hos EWII

Oprettelse af nye installationer/målepunkter er ofte forbundet med ekstra administration, da der hver gang skal vælges en by leverandør for hver ny måler.

For at reducere jeres administrative udgifter og tidsspilde forbundet med dette, tilbyder vi jer derfor at tegne en installationskontrakt.
En installationskontrakt gør det lettere for jer at være kunde på de nye installationer/målepunkter. 

Med en samlet installationskontrakt hos EWII undgår I således at skulle tage stilling til elprodukt og leverandør, samt underskrive kontrakter for alle nyoprettede installationer/målepunkter, da de alle kommer på samme kontrakt i stedet. I skal blot meddele når et nyt målepunkt skal tilføjes installationskontrakten.

Ønsker I at tegne en installationskontrakt?

Kontakt Jeanette Virkusjevi@ewii.com eller 26 71 01 77.

Sådan fungerer aftalen i praksis
 • I Informerer jeres kunde om, at EWII Energi er elleverandør.
  (husk fuldmagt - se eksempel her)
 • Målepunktet oprettes på www.installationsblanket.dk.
  Påfør EWII Energi som elleverandør i feltet 'Bemærkninger'.
 • Kontakt dit lokale elnetselskab for, at få et aftagenummer.
 • Fremsend aftagenummer til EWII og så sørger vi for at oprette installationen i vores system.
Fordele ved installationskontrakt
 • Reducerer jeres administrative udgifter.
 • Hurtigere behandling og optimering af jeres tidsforbrug.
 • I får løbende oversigt og afregninger på alle igangværende installationer.
 • I har én fast kontaktperson hos EWII.
Til top