EWII Energirådgivning - dårligt indeklima nedsætter produktiviteten
Dårligt indeklima er lig med faldende produktivitet

Indeklima har stor betydning for effektiviteten i din virksomhed

Gennem indeklimaforbedringer kan du øge produktiviteten i kontormiljøer.

Mennesker, der arbejder i kontormiljøer, opholder sig indendøre i 80-90 % af tiden. Derfor er kvaliteten af indeklimaet af stor betydning for deres velbefindende og væsentlig i fastholdelse og tiltrækning af medarbejdere.

I videnstunge virksomheder er medarbejderne den vigtigste ressource, og lønomkostningerne udgør en langt større post end udgiften til bygningsdrift. Derfor giver det høj værdi at investere i kvaliteten af det indeklima, medarbejderne opholder sig i. 

En forbedring af indeklimaet i kontormiljøer kan øge produktiviteten hos de ansatte med 5-10 %

Geo Clausen, DTU

Analyse af indeklima

Hos EWII Energi tilbyder vi grundige analyser af indeklimaet i kontormiljøer samt udarbejdelse af forbedringsforslag. 

Dette gør vi bl.a. gennem:

 • Målinger af lufttemperatur, CO2-niveau, luftfugtighed og støj 
 • Gennemgang af installationer og klimaskærm
 • Interviews af medarbejdere
 • Dynamiske indeklimasimuleringer 

Derudover tager vi lysmæssige og akustiske forhold i betragtning.

Vi tilbyder desuden løbende overvågning af indeklima- og energiparametre med henblik fastholdelse af et godt indeklima samt en god driftsøkonomi.

Ring mig op

Fordele
 • Brugerinvolvering
 • Analyse af de faktiske forhold
 • Projektopdelt totalløsning
 • Én projektleder
 • Energioptimal løsning
 • Positivt bidrag til CSR

Udbytte

 • Et forbedret indeklima
 • Rammer for øget medarbejdertilfredshed
 • Færre sygedage
 • Øget produktivitet og indtjening
 • Fastholdelse af medarbejdere
 • Profilering overfor kommende medarbejdere
 • Et driftsoptimeret anlæg
Arbejdsmiljø - forbrug udenfor åbningstid
Arbejdsmiljø
Bente Bjerregaard Laudal EWII Energirådgivning
Kontakt
Bente Bjerggaard Laudal
Energirådgiver
Til top