Indeklima har afgørende betydning for god trivsel

Et godt indeklima giver større udbytte.

Sunde bygninger med et godt indeklima har stor betydning for vores sundhed, trivsel og præstationsevne. Det gælder både i skoler, daginstitutioner og virksomheder.

Dårligt indeklima er lig med faldende produktivitet

Medarbejdere, der arbejder i kontormiljøer, opholder sig inden døre 80-90 % af tiden. Derfor er kvaliteten af indeklimaet af stor betydning for deres velbefindende og effektivitet. Gennem indeklimaforbedringer kan du øge produktiviteten i kontormiljøer.

I videns tunge virksomheder er medarbejderne den vigtigste ressource, og lønomkostningerne udgør en langt større post end udgiften til drift af bygningen. Derfor giver det stor værdi at investere i kvaliteten af det arbejdsmiljø, medarbejderne opholder sig i. Læs mere om indeklimaets påvirkning af medarbejdernes produktivitet.

måling og vurdering af indeklimaet sikrer et godt indeklima

Et godt indeklima giver større fagligt udbytte

Sunde bygninger med et godt klima inden døre er afgørende for at skabe gode læringsmiljøer, der styrker arbejdsevnen og glæden ved at lære. 

Adskillige videnskabelige undersøgelser har uafhængigt af hinanden påvist en tæt sammenhæng mellem indeklima og børns indlæringsevne. Hvis et lokale er for varmt, underventileret eller har dårlig akustik, falder elevernes koncentration og læsehastighed, så det tydeligt kan måles.

Målrettede investeringer i forbedring af indeklimaet er derfor ofte en rigtig god investering.

Indeklimaforbedringer sikrer:
 • En øget medarbejdertilfredshed
 • Færre sygedage
 • Øget produktivitet og indtjening
 • Fastholdelse af medarbejdere
 • Tiltrækning af nye medarbejdere
   

En undersøgelse giver dig:

 • Analyse af de faktiske forhold
 • Et forbedret indeklima
 • Et driftsoptimeret anlæg
 • Energioptimal løsning
 • Positivt bidrag til CSR

Måling og vurdering af indeklima

Hos EWII tilbyder vi grundige undersøgelser af indeklimaet i f.eks. skoler, institutioner, uddannelsesinstitutioner og virksomheder. I slutrapporten kommer vi også med konkrete forbedringsforslag og eventuelle driftsbesparelser. 

Ved en gennemgang måler og analyserer vi på følgende:

 • Lufttemperatur, CO2, luftfugtighed og støj
 • Installationer og klimaskærm
 • Interviews af medarbejdere
 • Dynamiske indeklimasimuleringer 

Derudover tager vi også lysmæssige og akustiske forhold i betragtning.

Vi tilbyder desuden løbende overvågning af indeklima- og energiparametre med henblik fastholdelse af et godt indeklima og en god driftsøkonomi.

Kontakt os for analyse

Kunne du tænke dig yderligere information omkring indeklima og hvilke betydning det har for din virksomhed, så klik på "Ring mig op".

Så kontakter vi dig til en uforpligtende samtale, hvor du kan høre mere om dine muligheder for et bedre klima inden døre og øget produktivitet.

 

Ring mig op

et godt indeklima øger indtjeningen
Et godt indeklima øger indtjeningen

Dine medarbejderes produktivitet har stor betydning for din virksomheds indtjening, og indeklimaet har en direkte indvirkning på dine medarbejderes produktivitet. Det er derfor vigtigt at sørge for et godt indeklima.

Hvornår er dine medarbejdere mest produktive?

Bente Bjerregaard Laudal EWII Energirådgivning
Kontakt
Bente Bjerggaard Laudal
Energirådgiver
Til top