Hvor stor betydning har et sundt indeklima for din virksomhed?

Et godt indeklima øger indtjeningen.

For mange virksomheder er den største udgift medarbejderne. Omvendt er medarbejderne også direkte eller indirekte kilden til virksomhedens indtjening. Derfor har medarbejdernes produktivitet stor betydning for virksomheden. Indeklimaet har en direkte indvirkning på medarbejdernes produktivitet, så det er vigtigt at sørge for et godt indeklima.

 

Hvornår er vi mest produktive?

Når det kommer til indeklima ved vi præcist, hvornår det gennemsnitlige menneske er mest produktivt. Det kræver en rumtemperatur på 22 grader og en grænseværdi for CO2-indhold i luften på under 800 ppm (parts per million). Jo mere disse tal falder uden for grænserne, jo mere falder medarbejdernes produktivitet. 

Undersøgelser af indeklima og produktivitet viser, at ved at gå fra et dårligt indeklima til et godt indeklima, kan medarbejdernes produktivitet øges med 5-15 %. 

Opfattelsen af et godt indeklima

Men helt så nemt er det ikke. For vi ved også fra forskning, at medarbejdernes oplevelse af indeklimaet også påvirker deres produktivitet. Det vil sige, at selv om indeklimaet faktisk er godt, så kan medarbejdernes opfattelse af indeklimaet påvirke produktiviteten. 

Forskning viser, at hvis 10 % af en medarbejdergruppe er utilfredse med indeklimaet, så falder alles produktivitet med 1 %.

De tal lyder jo ikke af meget, men prøv at regne efter. Hvad vil det koste din virksomhed, hvis hver af dine medarbejdere er 10 % mindre produktive? Groft sagt svarer det til, at for hver 10. medarbejder du har, skal der ansættes én person mere. Og så er der ikke taget højde for sygefravær i regnestykket.

Hvad kan være årsagen til et dårligt indeklima?

Mange virksomheder har fokus på energiforbruget, så derfor styres bygningernes temperatur og ventilation så indeklimaet ikke giver klager fra medarbejderne - eller så få som muligt. Men når virksomheden skal spare, er det fristende at skrue ned for rumtemperaturen eller reducere mængden af frisk luft til kontorerne. Det er nemt at måle og kvantificere energibesparelsen, men det kan vise sig at blive dyrt, når vi indregner effekten af medarbejdernes produktivitet. 

Undersøgelser viser, at besparelsen i energi ikke kan svare sig i forhold til den tabte produktivitet hos medarbejderne. Energibesparelsen viser sig at være en brøkdel af den merudgift der er, hvis medarbejdernes produktivitet sænkes. Kort sagt så er dårligt indeklima en dårlig forretning. 

Sådan sikrer du et godt indeklima

Det betyder naturligvis ikke, at du skal ignorere dit energiforbrug og kun fokusere på indeklima og dine medarbejders komfort. Det handler i bund og grund om at bruge energien rigtigt. Det vil sige, at du skal have den rette temperatur og ventilationsrate, når medarbejderne er i bygningen og så spare, når bygningen er tom. 

De fleste virksomheder styrer allerede deres bygning på den måde, men det er de færreste der også måler hvordan medarbejderne oplever denne styring. 

Hos EWII kan du låne en indeklima måler der både registrerer indeklimaet og hvordan dine medarbejdere oplever indeklimaet. På den måde kan vi måle begge parametre, og give vores anbefalinger til, hvordan du kan skabe den perfekte balance mellem indeklima, energiforbrug og medarbejderproduktivitet. 

Kontakt

Klik på "Ring mig op", hvis vi skal kontakte dig ang. muligheden for at låne en indeklima måler.

 

Ring mig op

 

Bente Bjerregaard Laudal EWII Energirådgivning
Kontakt
Bente Bjerggaard Laudal
Energirådgiver
Til top