To personer taler om energistyring

Målinger

Det er ofte svært at vurdere, hvor meget et bestemt produktionsudstyr bruger af energi, eller hvor belastet det er. For at kunne analysere udstyret er der behov for en måling af energiforbruget. 

Med målingen får du indsigt i, hvornår anlægget er i drift, og hvordan energiforbruget løbende har udviklet sig i måleperioden. Samtidig viser målingen om anlægget kan optimeres f.eks. ved reducering af anlæggets driftstid, tomgangstab eller valg af en bedre styring. En optimering fører næsten altid til energibesparelser og dermed sparede kroner på driftsudgifterne.

En måling vil registrere energiforbruget i en periode, så forbruget løbende kan følges, eller der kan laves spotmålinger, hvis der kun er behov for at kende forbruget her og nu.

Måleudstyr er ofte kostbart, og ved at kontakte EWII kan du spare udgifter til anskaffelse af dyrt udstyr og i stedet leje måleudstyret. Vi tilbyder naturligvis også at analysere resultatet og giver gerne gode råd ved optimering eller nyanskaffelse.

Følgende områder kan måles

 • El: Effekt, spænding, ampere og cos (phi) samt visning af harmoniske svingninger
 • Væsker: Volumen og temperatur
 • Trykluft: Luftforbrug
 • Lys: Lysstyrke og driftstid
 • Ventilation: Luftmængde, tryk, CO2, temperatur og fugtighed

 

Udlejning af måleudstyr

Du kan leje følgende måleudstyr hos EWII:

 • Mob-Log effektlogger
 • AMPROBE effektlogger
 • Memoboks effektlogger
 • Clamp-on ultralydsflowmåler FLUXUS ADM 6402
 • Clamp-on ultralydsflowmåler UNIflow 1010 Controlotron
 • Udstyr til målinger på ventilationsanlæg (Kimo 301 PRO)
 • 3-faset energianalysator - HT Italia PQA 823
 • Temperaturlogger

Kontakt vores rådgivere, hvis du ønsker at høre mere om vores måleudstyr.

Jørgen Pagh EWII Energirådgivning
Kontakt
Jørgen Pagh
Senior Energirådgiver
Til top