To personer taler om energistyring

Målinger

Det er ofte svært at vurdere, hvor meget et bestemt produktionsudstyr bruger af energi, eller hvor belastet det er. For at kunne analysere udstyret er der behov for en måling af energiforbruget. 

Med målingen får I indsigt i, hvornår anlægget er i drift, og hvordan energiforbruget løbende har udviklet sig i måleperioden. Samtidig viser målingen, om anlægget kan optimeres, f.eks. ved reducering af anlæggets driftstid, tomgangstab eller valg af en bedre styring. En optimering fører næsten altid til energibesparelser, og dermed sparede kroner på driftsudgifterne.

En måling vil registrere energiforbruget i en periode, så forbruget løbende kan følges, eller der kan laves spotmålinger, hvis der kun er behov for at kende forbruget her og nu.

Måleudstyr er ofte kostbart, og ved at kontakte os kan du spare udgifter til anskaffelse af dyrt udstyr, og i stedet leje måleudstyret. Vi tilbyder naturligvis også at analysere resultatet og giver gerne gode råd ved optimering eller nyanskaffelse.

Følgende områder kan måles:

 • El: Effekt, spænding, ampere og cos (phi) samt visning af harmoniske svingninger
 • Væsker: Volumen og temperatur
 • Trykluft: Luftforbrug
 • Lys: Lysstyrke og driftstid
 • Ventilation: Luftmængde, tryk, CO2, temperatur og fugtighed 

 

Udlejning af måleudstyr

I kan leje måleudstyr hos EWII. Vi kan tilbyde følgende:

 • Mob-Log effektlogger
 • AMPROBE effektlogger
 • Memoboks effektlogger
 • Clamp-on ultralydsflowmåler FLUXUS ADM 6402
 • Clamp-on ultralydsflowmåler UNIflow 1010 Controlotron
 • Udstyr til målinger på ventilationsanlæg (Kimo 301 PRO)
 • 3-faset energianalysator - HT Italia PQA 823
 • Temperaturlogger
Mike Boysen Lauridsen EWII Energirådgivning
Kontakt
Mike Boysen Lauridsen
Projektleder
Til top