Gebyrer hos EWII Energi | Erhverv

EWII Energi forbeholder sig retten til, at viderefakturere gebyrer fra dit e-netselskab, selvom de ikke fremgår af gebyrlisten. Der henvises til dit netselskabs prisliste for gebyrer.

Gebyrer

Ekskl. moms 

Inkl. moms 

Betalingsgebyr pr. regning** 30,00  30,00
Udskrivning af fakturakopi
 35,00  43,75
Flyttegebyr  65,00  81,25
Rykkerskrivelse (1. rykker)*   100,00  100,00
Inkassomeddelelse* 100,00   100,00
Rykkerskrivelse (Lukkebrev)*  100,00   100,00
Opsigelse af aftale indenfor bindingsperiode(erhverv)
 8.000,00 10.000,00
Fogedbesøg (ekstern konsulent)***  875,00 1.093,75




Gebyrer (netrelaterede) Ekskl. moms Inkl. moms
Selvaflæsningskort, rykker*  75,00  75,00
Skønnet aflæsning   65,00  81,25
Gebyr for aflæsningsbesøg  555,00 693,75
Lukkebesøg  670,00 670,00
Genåbning****  625,00 781,25
Genåbning (udenfor normal arbejdstid) 

1.445,00

1.806,25 
Fogedforretning udkørende   Efter regning Efter regning
Fogedforretning (opstart)   700,00  700,00
Kontrolmåling ved ekstra måler   1.420,00  1.775,00
Målerundersøgelse på stedet  785,00 981,25
Målerundersøgelse på akkrediteret værksted   1.990,00  2.487,50
Nedtagning af måler  700,00 875,00
Genopsætning af nedtaget måler   790,00 987,50
Genafbrydelse af ulovlig gentilslutning*****  720,00  720,00
Ekstraordinær målerafæsning med faktura  435,00 543,75

* Momsfrit (prisen er ikke tillagt moms )
** Gebyret opkræves ikke, hvis regningen betales via betalingsservice
*** + Faktiske omkostninger til foged og låsesmed
**** Gebyret skal betales af den der bestiller genåbningen
***** + Det faktiske forbrug af el
****** EWII Energi forbeholder sig retten til, at viderefakturere gebyrer fra dit netselskab, selvom de ikke fremgår af gebyrlisten. Der henvises til dit netselskabs prisliste for gebyrer.

Kontakt
Har du brug for hjælp?
Så ring eller skriv til os
Til top