Tvister og klager

I tilfælde af tvister mellem kunden og EWII om forhold, der udspringer af aftalekontrakten, kan kunden klage til EWII. 

EWII træffer afgørelse i sagen hurtigt muligt og senest 3 måneder efter indgivelse.

I kan oprette en klage på ewii.com/kontakt, alternativt sende en e-mail til: kunde@ewii.com - eller sende et brev til:

 

EWII Energi A/S
Kokbjerg 30
6000 Kolding

 

Såfremt I ikke er tilfreds med den af EWII meddelte afgørelse eller behandling i øvrigt, kan I indgive en klage over EWIIs afgørelse til:

 

Ankenævnet på Energiområdet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf.: 4171 5000

e-mail: post@energianke.dk
www.energianke.dk 

 

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. 

Klage indgives her: http://ec.europa.eu/odr

Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail: kunde@ewii.com

 

Endelig kan tvister behandles ved de danske domstole med Retten i Kolding som stedeligt værneting. Dansk ret er til enhver tid gældende for forhold der udspringer af denne abonnementsaftale.

ewii kundeservice erhverv
Kontakt
Har I brug for hjælp?
Kontakt EWII Energi
Til top