To personer taler om kortlægning af energiafgifter og afregningsgodkendt bimåler til el

Undgå at betale for meget i energiafgift med bimålere

EWII hjælper med at måle og redegøre for det faktiske forbrug.

Mange virksomheder er ikke opmærksomme på den økonomiske risiko/gevinst manglende dokumentation kan betyde. Dermed er grundlaget for korrekt fradrag af energiafgiften ikke til stede, og virksomheden risikerer enten at have et for stort eller for lille fradrag for energiafgifter.

Er fradraget for stort, kan det have store økonomiske konsekvenser, da der i forbindelse med kontrolbesøg kan betyde, at der skal betales penge tilbage til SKAT.

SKAT foretager løbende stikprøvekontroller på området, som kan gå op til tre år tilbage. Derfor kan det være økonomisk fordelagtigt at lade en ekstern samarbejdspartner kontrollere jeres afgiftsforhold for at sikre, at reglerne overholdes.

Hos EWII Rådgivning får din virksomhed en professionel gennemgang af jeres afgiftsforhold. Gennemgangen giver jer et indblik i, om I betaler for meget i afgift og derfor har krav på afgiftsrefusion.

 

 

Hvad kan man få godtgørelse for?

 

Anvender din virksomhed el til at drive forretningen og produktionen – også kaldet procesenergi, kan I få godtgørelse.

 

Hvis din virksomhed anvender el til komfortkøling, vamt vand eller rumvarme, kan I også få godtgørelse.

 

Som en ændring i klimaaftalen gør det ikke længere nogen forskel, om el anvendes til proces eller rumvarme mv. - afgiftssatsen er den samme.

Vil du kontaktes?

 

Vil du gerne vide mere om energiafgifter, så kontakt vores rådgivere direkte eller klik på "Ring mig op". Så ringer vi dig op til en uforpligtende samtale.

 

Ring mig op

Nøglekompetencer hos EWII:

 • Afgifter af overskudsvarme fra processer
 • Afgifter for affald, som anvendes som brændsel
 • Besparelser ved målinger i stedet for SKATs standardmetoder, herunder refusioner fra foregående år
 • CO2 afgifter for brændsler og ”særlige processer”
 • Elafgifter til procesformål og rumvarme mm.
 • Energiafgifter på brændsler til procesformål og rumvarme mm.
 • Energiafgifter ved ”særlige processer” (energiintensive processer på procesliste)
 • Kortlægning og forståelse af tekniske installationer samt opgørelse af afgifter og refusioner
 • Opgørelse af afgifter for køleanlæg, varmepumper, elvarme mm.
Fordele:
 • Det giver et troværdigt signal overfor myndighederne
 • I får ikke overraskelser i form af efterregninger fra SKAT pga. manglende dokumentation for forbruget
 • Ingen ubehagelige overraskelser til ledelsen
 • Jeres budget påvirkes ikke

Afregningsgodkendte bimålere

Vi ser ofte, at virksomheder udregner en samlet elafgift, der dækker både proces og komfort. Derfor ender mange med at skulle betale penge tilbage til SKAT, da der er trukket for meget fra.

Hovedmåleren, som alle virksomheder har opsat på grund af elafregning, måler nemlig den samlede mængde kWh der er brugt og kan ikke skelne mellem komfort- og proces-el. Derfor er det nødvendigt, at få opsat afregningsgodkendte bimålere (MID-målere), så det er muligt at opgøre overfor SKAT, hvor mange kWh der er brugt på henholdsvis komfort- og proces-el. 

Virksomheder kan også snyde sig selv for en økonomisk gevinst, da SKAT typisk udregner elafregning ud fra en m²-pris eller efter effektmetoden. Det betyder nemlig, at der typisk skal betales afgifter for flere kWh end det reelle forbrug.

Vi tilbyder, at kortlægge alle din virksomheds energiafgifter og give et overblik over, hvor i virksomheden der skal opsættes bimålere. I får dermed et overblik over elforbruget for henholdsvis komfort- og proces-el, så jeres elafregning bliver faktuel korrekt. I kan også vælge hver måned at modtage en rapport med visning af relevante tal, der skal indberettes til SKAT.

I kan anvende en standardsats fra SKAT eller få hjælp fra os til at måle og redegøre for det faktiske forbrug anvendt til proces-/ komfortområderne. Det har vi hjulpet andre virksomheder med, og løsningen giver jer den korrekte afgiftsreduktion.

Spørgsmål og svar om energiafgifter

Bruger du energi til at drive din virksomhed og din produktion – også kaldet procesenergi – kan du få godtgørelse.
Det kunne f.eks. være til:

 • Belysning
 • Drift af maskiner
 • Kontordrift f.eks. computere
 • Ovne

Energi kan være både el men også gas og kul. Der er desuden mulighed for delvis godtgørelse for den el, du måtte anvende til rumvarme, varmt vand og komfortkøling.

Afgiftsbelagt energi er præget af stor kompleksitet i form af regler og spidsfindige undtagelser. SKAT foretager løbende stikprøvekontroller på området, som kan gå op til tre år tilbage. En stikprøve der kan resultere i en refusion eller i værste fald en bøde. Derfor kan det være økonomisk fordelagtigt at lade en ekstern partner kontrollere jeres afgiftsforhold for at sikre, at reglerne ikke brydes. 

Kontakt vores energirådgiver for yderligere information:

Martin Vesterbæk
mave@ewii.com
28 35 73 39

Som udgangspunkt kan en momsregistreret virksomhed få godtgjort de fleste energiafgifter hos SKAT.

Kontakt vores energirådgiver for flere informationer:

Martin Vesterbæk
mave@ewii.com
28 35 73 39

Hovedmåleren, som alle virksomheder har opsat på grund af elafregning, måler den samlede mængde kWh der er brugt og kan ikke skelne mellem komfort- og proces-el. Derfor er det nødvendigt, at få opsat afregningsgodkendte bimålere (MID-målere), så det er muligt at opgøre overfor SKAT, hvor mange kWh der er brugt på henholdsvis komfort- og proces-el.

Kontakt vores energirådgiver for yderligere information:

Martin Vesterbæk
mave@ewii.com
28 35 73 39

Royal Arena
Royal Arena

Justering af ventilationsanlæg, indføring af energiledelsessystem og korrekt kortlægning af energiafgifter har betydet store besparelser for Royal Arena.

Læs case om Royal Arena

Schur Flexibes Denmark Kolding
Schur Flexibles Denmark A/S

Korrekt kortlægning af energiafgifter sikrer, at Schur Flexibles nu har 100 % styr på indberetning til SKAT.

Læs hvad vi gjorde

Martin Vesterbæk EWII Energirådgivning
Kontakt
Martin Vesterbæk
Senior Projektleder
Til top