Brug energidata til at skabe overblik af din virksomheds energiforbrug

Der er stort potentiale i dataopsamling til fremme af energibesparelser.

Databaseret energiledelse er en systematisk tilgang til, hvordan din virksomhed kan få et overblik over jeres energiforbrug – og hvordan I målrettet kan nedbringe det, og dermed sænke jeres energiafgifter.

Undersøgelser fra Energistyrelsen viser, at de fleste virksomheder kan spare op til 30 % af deres energiforbrug, hvis de indfører energiledelse.

Med databaseret energiledelse får din virksomhed:

 • Et løbende overblik over jeres energiperformance og energisparemuligheder
 • Sat jeres arbejde med energioptimering i system
 • Måling af jeres energiforbrug med henblik på godtgørelse af energiafgifter

En stor del kan opnås ved mindre investeringer og adfærdsændringer.

Energiledelse sikrer din virksomhed:

 • En målrettet handlingsplan
 • Nem indsamling af data
 • Effektiv KPI-styring
 • Individuel rapport

Med energiledelse får din virksomhed:

 • Effektiviseret energiforbrug
 • Reduceret energiudgifter
 • Bedre indeklima
 • Frigørelse af ressourcer
Ydelser til brug af databaseret energiledelse
EMP
36 måneders abonnementsaftale der indeholder kortlægning, energirapport og -styring på aftalte målepunkter.
Kortlægning af alle virksomhedens energiafgifter og et overblik over, hvor der skal opsættes bimålere.
Systematisk og løbende indsats for at bruge energien bedre.
Et direkte overblik over din virksomheds daglige forbrug for bedre udnyttelse af energien.

Kom i gang med at udnytte din virksomheds energidata

Ved indsamling at data kan din virksomhed følge med i, om de beregnede besparelser nås og derefter justere handlingsplanen.

Brug af databaseret energiledelse gør det let at holde øje med energiforbruget, finde energispild samt nye energibesparende projekter.

Undersøgelser viser, at mange virksomheder ikke har styr på energiafgifterne og hvordan de skal forholde sig til dem. Databaseret energiledelse kan betyde en besparelse i energiudgifterne, alene ved at få reduceret afgifterne.

I en travl hverdag kan det være svært at finde overskuddet til også at fokusere på energibesparelser – det kan vi hjælpe med. Vi kan hjælpe jer med at etablere den nødvendige struktur, så I kan komme i gang.

Kunne du tænke dig yderligere information om databaseret energiledelse, så klik på "Ring mig op".

Så kontakter vi dig til en uforpligtende samtale.

 

Ring mig op

Principperne i databaseret energiledelse
1
Planlæg
Evaluering af energiforbrug og udarbejdelse af handlingsplan.
2
Kontroller
Tjek resultater i forhold til målsætning.
3
Udfør
Gennemførelse af energiforbedrende indsatser.
4
Evaluer
Foretag korrigerende handlinger.
Fredericia Kommune opnår energibesparelser med energiledelse
Case: I Fredericia er energiledelse vejen til energibesparelser

Kommunen optimerer energiforbruget i byen børnehaver ved hjælp af fjernaflæsning. Det giver kommunen valide og stabile data, som tikker ind time for time. Dataene viser, nøjagtig hvor og hvornår der er afvigelser i energiforbruget, og hvor der er besparelser af hente.

Se hvad kommunen sparer

Claus Weber EWII Energirådgivning
Claus Weber
Senior energirådgiver
28 35 73 29
Jørgen Pagh EWII Energirådgivning
Jørgen Pagh
Senior energirådgiver
28 10 72 41
Klaus Christian Jespersen EWII Energirådgivning
Klaus Christian Jespersen
Energirådgiver
26 88 34 51
Til top