To personer taler om kortlægning af energiafgifter og afregningsgodkendte bimålere til el

Målinger

Få indsigt i hvornår dit anlæg er i drift, og hvordan energiforbruget løbende udvikler sig.

Det er ofte svært at vurdere, hvor meget et bestemt produktionsudstyr bruger af energi og hvor belastet det er. For at kunne analysere udstyret er der behov for en måling af energiforbruget.

Med målingen får du indsigt i, hvornår anlægget er i drift, og hvordan energiforbruget løbende har udviklet sig i måleperioden. Samtidig viser målingen om anlægget kan optimeres f.eks. ved reducering af anlæggets driftstid, tomgangstab eller valg af en bedre styring. En optimering fører næsten altid til energibesparelser og dermed besparelser på driftsudgifterne.

En måling vil registrere energiforbruget i en periode, så forbruget løbende kan følges, eller der kan laves spotmålinger, hvis der kun er behov for at kende forbruget her og nu.

Måleudstyr er ofte kostbart, og ved at kontakte EWII Energi kan du spare udgifter til anskaffelse af dyrt udstyr og i stedet leje måleudstyret. Vi tilbyder naturligvis også at analysere resultatet og giver gerne gode råd ved optimering eller nyanskaffelse.

Kontakt vores rådgivere, hvis du ønsker at høre mere om vores måleudstyr eller klik på "Ring mig op". Så kontakter vi dig til en uforpligtende samtale.

 

Ring mig op

Følgende områder kan måles
 • El: Effekt, spænding, ampere og cos (phi) samt visning af harmoniske svingninger
 • Væsker: Volumen og temperatur
 • Trykluft: Luftforbrug
 • Lys: Lysstyrke og driftstid
 • Ventilation: Luftmængde, tryk, CO2, temperatur og fugtighed
Følgende måleudstyr kan lejes
 • Mob-Log effektlogger
 • AMPROBE effektlogger
 • Memoboks effektlogger
 • Clamp-on ultralydsflowmåler FLUXUS ADM 6402
 • Clamp-on ultralydsflowmåler UNIflow 1010 Controlotron
 • Udstyr til målinger på ventilationsanlæg (Kimo 301 PRO)
 • 3-faset energianalysator - HT Italia PQA 823
 • Temperaturlogger
Hotel Comwell Kolding har fået store energibesparelser
Comwell Hotel Kolding

I 2006 begyndte Comwell Hotel Kolding at arbejde systematisk med energioptimering. Siden da har de formået at opnå energibesparelser på 30 % selv om overnatningerne er steget med 45 % i samme periode.

Se case for Comwell

Jørgen Pagh EWII Energirådgivning
Kontakt
Jørgen Pagh
Senior Energirådgiver
Til top