Energirådgivning til erhverv. Energiledelse ISO 50001.

Energiledelse

For virksomheder der vil gøre en systematisk og løbende indsats for at bruge energien bedre.

Hos EWII tager energiledelse udgangspunkt i standarden ISO 50001 og er ligesom andre ledelsessystemer et værktøj til en struktureret og veldokumenteret proces med fokus på at anvende energien mere effektivt. Måske din virksomhed allerede arbejder med energioptimering og har iværksat en række tiltag gennem årene, men I vil gerne tage indsatsen til næste niveau. Energiledelse er en cyklisk proces, hvor der er fokus på planlægning, implementering, kontrol og forbedring.

Teknik og ledelse kombineres. Selv virksomheder, der allerede arbejder med energioptimering, vil opleve, at der er yderligere besparelser at finde. At der stadig er noget at hente, skyldes ofte det store fokus på de tekniske installationer, men midt i al teknikken kan man have tendens til at glemme måden, man bruger energien på. Det er derfor ofte, når vi kombinerer den tekniske indsats med den menneskelige, at der er besparelser at hente.

Vellykket implementering af energiledelse kræver fælles målsætninger og opbakning fra ledelsen, og handler dybest set om adfærdsændringer.

Ved at tænke energieffektivitet ind i alle relevante aktiviteter afdækkes nye muligheder for løbende at effektivisere energiforbruget og derved reducere udgifterne. Løbende evaluering og justering af indsatsen ved hjælp af velvalgte nøgletal sikrer, at udgifterne til energi kan reduceres – år efter år.

ISO 50001 certificering

Implementeringn kan med fordel følge principperne i den internationale standard for energiledelse ISO 50001, men det er ikke et krav.

Større virksomheder, der er omfattet af reglerne om obligatorisk energisyn, kan med fordel vælge at blive certificeret efter ISO 50001, da kravet om gennemførelse af energisyn hvert 4. år derved bortfalder.

Få hjælp til implementering

Hos EWII har vi mange års erfaring med energiledelse og rådgivning. Kontakt vores rådgivere direkte, hvis du vil høre mere eller klik på "Ring mig op". Så kontakter vi dig til en uforpligtende snak.

 

Ring mig op

Centrale elementer
 • Energipolitik
  Udarbejdelse og vedtagelser af energipolitik med klare målsætninger. Ledelsen skal forpligte sig til løbende at arbejde med forbedringer. 
 • Planlægning
  Kortlægning af nuværende energiforhold og valg af nøgletal. Energiprojekter skal identificeres, og der opstilles mål og handlingsplaner.
 • Iværksættelse og drift
  Allokering af ressourcer, gennemførelse af projekter, foretage energirigtige indkøb på drift og vedligehold.
 • Drift og vedligehold
  Det er vigtigt at tjekke energiarbejdet løbende ved at måle, overvåge, og følge op på afvigelser med korrigerende handlinger.
 • Ledelsens evaluering
  Vitalt element i energiledelse er ledelsens årlige evaluering, der er med til at forankre arbejdet i organisationen og til at sikre fremdrift. Årlig evaluering af fremdrift i forhold til de fastsatte mål for jeres energiledelse.

Fordele

 • Effektivt værktøj til at drifte, overvåge og spotte afvigelser i energiforbruget
 • Effektivt værktøj til monitorering i forhold til målsætninger og synliggørelse af afvigelser
 • Energistyring og nøgletal
 • Frigør midler til andre aktiviteter
 • Minimerer energiforbruget og omkostningerne i organisationen
 • Systematisk tilgang til energioptimering
 • Ændring af virksomhedskultur og energirigtig adfærd
Royal Arena
Royal Arena

Justering af ventilationsanlæg, indføring af energiledelsessystem og korrekt kortlægning af energiafgifter har betydet store besparelser for Royal Arena.

Læs case om Royal Arena

ewii kundeservice erhverv
Kontakt
Kontakt EWIIs Energirådgivere
Hvis du vil vide mere om vores ydelser.
Til top