To mænd taler om energimærkning af erhvervs bygning

Energimærkning - vurdering af bygningens energimæssige tilstand

Få en effektiv gennemgang af bygningens energimæssige tilstand inklusiv besparelsesforslag og tilbagebetalingstid.

Med energimærkning sættes fokus på energiforbruget – og alene det at foretage synlige målinger er nok til at ændre adfærd - faktisk kan du spare op til 10% på energiregningen via ændret adfærd. Derfor er det ofte første skridt på vejen mod en lavere energiregning.

EWII Energi er certificeret og har energikonsulenter, der har en uddannelse, som er godkendt af Energistyrelsen, til at udarbejde energimærkningen.

 

Det er lovpligtig at energimærke bygninger

Formålet er at synliggøre energiforbruget og de muligheder, der er for at spare energi i bygningen. Der er krav om energimærkning ved:

Salg eller udleje
Nybyggeri
Offentlige bygninger over 250 m2
Bygninger til Handel og service over 600 m2

Når en bygning skal energimærkes, skal bygningen gennemgås af en energikonsulent. Konsulenten vurdere bygningens energitilstand, og indplacerer den på en skala fra A til G. Energimærkningen indeholder desuden en beskrivelse af muligheder for at spare på energien.

10 års gyldighed

Et energimærke er gyldigt i 10 år. Sælges bygninger flere gange inden for gyldighedsperioden, kan det samme energimærke benyttes.

Prisen på energimærkning afhænger af bygningens størrelse, opførelsesår samt hvilken type energimærkning, der ønskes og hvilke krav og forudsætninger I selv har.

Herefter kan vores energikonsulenter rådgive om, hvordan I får størst udbytte af energibesparelser - på kort og lang sigt.

Læs mere om energimærkning

Fordele
 • Faglig vurdering af bygningens energimæssige tilstand
 • Synliggør energiforbruget
 • Liste med forbedringsforslag
 • ISO 9001 certificeret
 • Høj kvalitet - EWII Energi A/S
 • Gældende i 10 år
Udbytte
 • Overblik over bygningens energieffektivitet
 • Sammenligningsgrundlag med andre bygninger
 • Besparelsesforslag med vurderet tilbagebetalingstid
 • Rapporten viser hvor meget energiudgifterne kan reduceres samlet
 • Plan for at øge bygningens værdi gennem energibesparelser
 • Opfylder lovgivningen
Ofte stillede spørgsmål

Alle erhvervsbygninger, undtagen bygninger med anvendelseskode 210-290, skal energimærkes, hvis bygningen:

  sælges eller udlejes
  er nybyggeri
  er offentligt byggeri på over 250 m2
  anvedes til handel og service og er på mere end 600 m2

Kontakt EWII Energirådgivning på energiraadgivning@ewii.com eller 73 63 30 70, hvis I har spørgsmål til energimærkning af erhvervsbygninger.

Prisen på energimærkningen afhænger af bygningens størrelse, opførelsesår samt hvilken type energimærkning, der ønskes - og hvilke krav og forudsætninger virksomheden selv har. Derfor beder vi jer kontakte os for et konkret tilbud.

Kontakt EWII Energirådgivning på energiraadgivning@ewii.com eller 73 63 30 70.

Jan V. Christensen EWII Energirådgivning
Kontakt
Jan V. Christensen
Energirådgiver
Til top