Dreng sidder og smiler i en seng. Energioptimering af Comwell Hotel Kolding.
Alle hoteller har et energipotentiale
Skal vi finde jeres?

Store besparelser at hente

Jeres energipotentiale handler ikke udelukkende om virksomhedens størrelse. Det handler om at forstå og optimere energiforbruget, og det gør vi hos EWII. Vi har blandt andet udført energioversigten for Comwell Hotel Kolding, og I kan læse mere om deres energipotentiale i den beskrevne case. 

Vores store erfaring giver os mulighed for at benchmarke jer op mod nøgletal for andre hoteller, der ligner jeres og se, hvor I med fordel kan hente besparelser. 

Erfaring viser, at 39,6 % af energiforbruget ligger uden for spidsbelastningsperioderne. Kombinationen af adfærd og teknik betyder, at vi kontrollerer, om I med fordel kan justere styringen på lys, varme og ventilation. For hoteller handler det typisk om at holde et højt komfortniveau for gæsterne uden at bruge energien unødigt. Derfor hjælper vi med at få synliggjort energiforbruget og automatisere styringen af lys, varme og ventilation. Der kan også være store besparelser at hente ved at se på jeres varmekredse, fordi hoteller ofte er store, komplekse bygninger.


RING MIG OP

”Vi har længe savnet en energispareindsats målrettet de utallige små og mellemstore virksomheder, som aktørerne i energisparemarkedet hidtil ikke har haft relevante tilbud til. Energioversigten er derfor et velkomment og relevant værktøj at bruge i disse virksomheder. EWII giver med værktøjet mulighed for at anskueliggøre, hvor og hvordan man finder besparelser på en let måde.”

Henrik Lilja, Energipolitisk konsulent, Håndværksrådet 

Hotel Comwell Kolding har fået store energibesparelser
Comwell Hotel Kolding

I 2006 begyndte Comwell Hotel Kolding at arbejde systematisk med energioptimering. Siden da har de formået at opnå energibesparelser på 30 % selv om overnatningerne er steget med 45 % i samme periode.

Se case for Comwell

ewii kundeservice erhverv
Kontakt
FÅ REALISERET JERES ENERGIPOTENTIALE
Vi sidder klar til at hjælpe jer.

SÅDAN FINDER VI JERES ENERGIPOTENTIALE

Vi giver nu hoteller mulighed for at få udarbejdet en energioversigt, hvor vi ser på jeres samlede energiforbrug, dvs. jeres forbrug af el, vand og varme i hele virksomheden. 

På den måde finder vi besparelser, der rækker langt ud i fremtiden, for uanset hvordan man vender og drejer det, så er den billigste energi den, I ikke bruger.

 

Indledende analyse
Vi kigger på teknik, adfærd og analyserer rytmen på jeres energiforbrug i løbet af året. Således kan vi se fordelingen på døgnets 24 timer og holde det op imod arbejdsmønstre.
Dialog
Med udgangspunkt i informationer om jeres energidata tager vi en indledende dialog.
Analyse og resultat
Vi analyserer jeres energiforbrug. Resultatet er ikke blot et estimat af besparelsespotentialet, men også konkrete forslag til, hvordan I nemt realiserer dem.
Ring mig op
ewii skilt paa kokbjerg 30
KENDER DU EWII?
Vi sælger energi, tilbyder energirådgivning og energitekniske løsninger. Med vores vindmølleparker bidrager vi til at nå målet i den danske klimaplan, hvor 50 % af elforbruget i Danmark skal komme fra vindenergi i 2020. Koncernen er en af Trekantområdets største private arbejdspladser.
Til top