obligatorisk energisyn

Lovpligtigt energisyn

EWII er godkendt til at gennemføre energisyn af virksomheder.

Energisyn er en kortlægning af din virksomheds samlede energiforbrug og en synliggørelse af, hvor I kan spare på energien.

EU's energieffektivitetsdirektiv fra 2012 stiller krav om, at store virksomheder skal have foretaget et energisyn hvert fjerde år. Virksomheder, som ikke har fået udført et energisyn og ikke er i dialog med Energistyrelsen, kan blive præsenteret for et påbud.

Vores erfarne rådgivere er klar til at hjælpe din virksomhed, uanset branche, med at få det lovpligtige energisyn.

Læs meget mere om energisyn og lovgivning på Energistyrelsen.

Hvem skal have foretaget energisyn?

Ifølge lovgivningen skal din virksomhed have foretaget energisyn, hvis der globalt er mindst 250 ansatte opgjort som fuldtidsstillinger og en årlig omsætning på mindst 50 millioner euro eller en årlig balance på mindst 43 millioner euro opgjort efter aflagt årsregnskab. Definitionen gælder også for offentlige virksomheder der fungerer på markedsvilkår.

Energisynet betragtes dog som opfyldt, hvis din virksomhed opfylder et af følgende:

  • Implementeret certificeret energiledelse efter standarden ISO 50001
  • Implementeret certificeret miljøledelse efter standarden ISO 14001 med tillæg af kravelement 4.4.3 fra ISO 50001

Følg nedenstående links for uddybende information og retningslinjer:
Link til retsinfo vedrørende implementering af EU direktivet
Link til retsinfo vedrørende bekendtgørelsen om energisyn

Kilde: Energistyrelsen

Hvad koster et energieftersyn?

Prisen på et energisyn afhænger af størrelsen på din virksomhed f.eks. hvor mange lokationer den er fordelt på. Det afgør nemlig hvor mange timer, vi skal bruge på at indhente og analysere data. De fleste virksomheder ender med at tjene udgiften til energisynet hjem i energibesparelser.

Bliv kontaktet omkring energisyn

Ønsker du mere information om energisyn, så klik på "Ring mig op". Så ringer vi dig op til en uforpligtende snak omkring et energisyn af din virksomhed.

 

Ring mig op

Fordele
  • Kortlægning af energiforbrug
  • Prioriteringsliste over besparelsespotentiale med udregnet tilbagebetalingstid
  • Uvildig rådgivning der giver friske øjne på sagen
  • Frigørelse af ressourcer internt i virksomheden

Udbytte

  • Udnyt det lovpligtige energisyn med en kortlægning af jeres besparelsespotentiale
  • Samlet overblik over virksomhedens forbrug i kr. og kWh
  • Opfyldelse af lovgivningen, så I undgår sanktioner, bøder og dårlig omtale
Jan Sørensen EWII Energirådgivning
Kontakt
Jan Sørensen
Energirådgiver
Til top