obligatorisk energisyn af store virksomheder

Lovpligtigt energisyn

Som et led i EU’s energieffektivitetsdirektiv skal flere virksomheder have foretaget et energisyn hver fjerde år.

Med et energisyn får din virksomhed et overblik over jeres samlede energiforbrug samt en synliggørelse og anbefaling af, hvor I kan spare på energien. Samtidig kan du være helt sikker på, at din virksomhed lever op til alle gældende krav. 

Virksomheder, som ikke har fået udført et energisyn og ikke er i dialog med Energistyrelsen, kan risikere at blive præsenteret for et påbud.

Skal vi hjælpe dig?

Vores erfarne rådgivere er klar til at hjælpe din virksomhed, uanset branche, med et lovpligtigt energisyn. Du kan kontakte os direkte på 73 63 30 70 eller klikke på "Ring mig op". Så kontakter vi dig til en uforpligtende snak om et energisyn af din virksomhed.

 

Ring mig op

Sådan foregår et energisyn
1
Dataindsamling
Vi indsamler data og skaber overblik over det samlede energiforbrug.
2
Analyse
Vi analyserer data og identificerer, hvor der er potentiale for forbedringer.
3
Rapport
I får indsigt i rapporten og konkrete forslag til energioptimering.

Hvem skal have foretaget energisyn?

Energisyn er obligatorisk for virksomheder, der globalt enten har mindst 250 ansatte eller en årlig omsætning på mindst 50 mio. euro og en årlig balance på mindst 43 mio. euro opgjort efter aflagt årsregnskab. Det gælder også for offentlige virksomheder der fungerer på markedsvilkår.

Kravet om energisyn gælder også datterselskaber og andre associerede selskaber, men i form af et forenklet energisyn. Læs mere om forenklet energisyn.

Har din virksomhed implementeret et af de to ledelsessystemer: Certificeret energiledelse (ISO 50001) eller Certificeret miljøledelse (ISO 14001 med tillæg af kravelement 4.4.3 fra ISO 50001), så betragtes kravet om energisyn dog som opfyldt.

Følg nedenstående links for uddybende information og retningslinjer:

>> Link til retsinfo vedrørende implementering af EU direktivet
>> Link til retsinfo vedrørende bekendtgørelsen om energisyn

Hvad får din virksomhed ud af et energisyn?

Når vi udfører et energisyn i din virksomhed, identificerer vi de områder, der er fordelagtige i forhold til at spare på energien.

Kort sagt hjælper vi med et indblik i, hvor der kan foretages besparelser i forbruget og dermed spares penge og ressourcer i en mere bæredygtig retning. Vi samler resultaterne i en rapport, som skal vi sender til Energistyrelsen.

Bagefter starter selve gennemførelsen af de anbefalede besparelsestiltag, som f.eks. kan være inden for bygningsdrift, industrielle anlæg og transport. Her bidrager vi også gerne med vores kompetencer, ligesom vi sørger for at følge op på de investeringer, som din virksomhed vælger at foretage.

Hvad koster det?

Prisen på et energisyn afhænger af størrelsen på din virksomhed og f.eks. hvor mange lokationer den er fordelt på. Det afgør nemlig hvor mange timer, vi skal bruge på at indhente og analysere data. De fleste virksomheder ender med at tjene udgiften til energisynet hjem i energibesparelser.

Energisyn er for virksomheder der vil:

  • Have kortlagt jeres energiforbrug
  • Have en prioriteret liste med besparelsespotentiale
  • Frigive ressourcer internt i virksomheden
  • Overholde lovgivningen, så I undgår sanktioner og bøder

Med et energisyn får din virksomhed:

  • Et samlet overblik over virksomhedens forbrug i kr. og kWh
  • Garanti for at I overholder gældende lovgivning
  • Overblik over, hvor I kan spare på energien
  • Et reduceret energiforbrug, der kan mærkes på bundlinjen
Claus Weber EWII Energirådgivning
Claus Weber
Senior energirådgiver
28 35 73 29
Jørgen Pagh EWII Energirådgivning
Jørgen Pagh
Senior energirådgiver
28 10 72 41
Klaus Christian Jespersen EWII Energirådgivning
Klaus Christian Jespersen
Energirådgiver
26 88 34 51
Til top