Forenklet energisyn

Flere virksomheder skal have lavet energisyn.

Det danske lovkrav om energisyn blev ændret pr. 1. januar 2020. Det betyder, at datterselskaber af store internationale virksomheder nu også skal have foretaget forenklet energisyn hvert fjerde år.

Danske datterselskaber af store internationale virksomheder var indtil 1. januar 2020 undtaget fra kravet om energisyn, hvis deres samlede årlige energiforbrug var under 1 mio. kWh.

Den undtagelse er nu ophævet og erstattet af et nyt forenklet energisyn, som et tillæg til de eksisterende regler, der i øvrigt er uændrede.

Forenklet energisyn afhænger af energiforbruget

Lovændringen medfører, at danske datterselskaber af store internationale virksomheder er omfattet af kravet om at gennemføre energisyn hvert fjerde år. Energisynets omfang afhænger af, hvor stort datterselskabets samlede energiforbrug er.
 
Hvilken type energisyn, din virksomhed skal have foretaget, afhænger af jeres samlede energiforbrug (el, varme, proces og transport):
 
  • 0 - 100.000 kWh i samlet energiforbrug om året: Forenklet energisyn må virksomheden selv gennemføre, hvis de har kapacitet til det
  • 100.000 - 1 mio. kWh i samlet energiforbrug om året: Fyldestgørende energisyn som kræver en energikonsulent
  • > 1 mio. kWh i samlet energiforbrug om året: Stort energisyn som kræver en energikonsulent
Sådan foregår et energisyn
1
Dataindsamling
Vi indsamler data og skaber overblik over det samlede energiforbrug.
2
Analyse
Vi analyserer data og identificerer, hvor der er potentiale for forbedringer.
3
Rapport
I får indsigt i rapporten og konkrete forslag til energioptimering.

Hvad kræver det af virksomheden?

Ved et forenklet energisyn udfylder og indsender virksomheden et skema fra Energistyrelsen med informationer om det samlede energiforbrug (el, varme, proces og transport) samt mulige energisparetiltag. Der kan evt. tages udgangspunkt i energimærker, årsopgørelser og regninger på den brugte energi. 

Ved et fyldestgørende og stort energisyn skal det udføres med bistand fra en energi- eller energisynskonsulent. Det kræver, at ledelsen sætter lidt tid af til at hjælpe konsulenten. Hvis din virksomhed har medarbejdere med specialviden om energi, kan de eventuelt være en del af arbejdsgruppen med vores rådgiver.

Energisynet slutter af med en rapport, som vi sender til Energistyrelsen. Rapporten indeholder forslag til, hvordan din virksomhed kan spare på energien og økonomien. Når energisynet er gennemført, indberettes det til Energistyrelsen via Virk.dk.

Hvad koster det?

Prisen på et energisyn afhænger af størrelsen på din virksomhed og f.eks. hvor mange lokationer den består af. Det afgør nemlig hvor mange timer, vi skal bruge på at indhente og analysere data. De fleste virksomheder ender med at tjene udgiften til energisynet hjem i energibesparelser.

Skal vi hjælpe dig?

Er din virksomhed omfattet af lovændringen kan vores erfarne rådgivere hjælpe din virksomhed, uanset branche, med et lovpligtigt energisyn. Du kan kontakte os direkte eller klikke på "Ring mig op". Så kontakter vi dig til en uforpligtende snak om et forenklet energisyn af din virksomhed.

 

Ring mig op

Claus Weber EWII Energirådgivning
Claus Weber
Senior energirådgiver
28 35 73 29
Jørgen Pagh EWII Energirådgivning
Jørgen Pagh
Senior energirådgiver
28 10 72 41
Klaus Christian Jespersen EWII Energirådgivning
Klaus Christian Jespersen
Energirådgiver
26 88 34 51
Til top