Tilskud til energibesparelser virksomheder
Søg om tilskud til optimering af energitiltag

Tilskud til energibesparelser

Hvis din virksomhed udfører energibesparende tiltag, kan I få energitilskud i henhold til Energiselskabernes energispareindsats.

Sådan fungerer energitilskud til erhverv

For at få tilskud til en energibesparelse skal der forud være indgået en rammeaftale om køb af energibesparelser med EWII Energi A/S. Dette er for at sikre, at aftalekæden er korrekt i henhold til gældende lovgivning.

Ved indgåelse af en rammeaftale får I et login til EWII Energis energispareportal.

Inden energiforbedringen hos jeres kunde påbegyndes, skal I have jeres kundes accept af, at indberetningsretten af energibesparelsen overdrages til EWII Energi A/S, der agerer på vegne af TREFOR El-net A/S, TREFOR Varme A/S og Cerius A/S, og at disse har mulighed for efterfølgende af videreoverdrage energibesparelsen til anden aktør eller selskab.

Jeres kunde kan ikke efterfølgende sælge den pågældende energibesparelse til anden aktør eller selskab. Der skal således forud for påbegyndelse af projektet laves en skriftlig aftale vedr. ovenstående med jeres kunde. EWII Energi A/S udleverer en skabelon til dette. 

I denne aftale bekræfter jeres kunde samtidig, at det energibesparende tiltag ikke er ordret eller påbegyndt, og at der ikke forud er indgået aftale om tilskud til energibesparelser i henhold til Energiselskabernes energispareindsats på samme opgave hos andre aktører eller selskaber.

Når projektet er gennemført, skal I beregne den endeligt opnåede energibesparelse, som registreres på EWII Energis energispareportal. Herefter kan tilskuddet udbetales, hvis EWII Energi godkender dokumentationen og beregningerne.

Energitilskud kort fortalt:

  • Rammeaftale skal være indgået med EWII Energi A/S før opstart af energibesparende projekter
  • Aftale med jeres kunde om overdragelse af energibesparelsen skal være indgået, før projektet hos kunden påbegyndes
  • EWII Energi verificerer og godkender energibesparelsen og laver efterfølgende stikprøvekontrol

Spørgsmål til rammeaftale?

Ordningen om tilskud til energibesparelser, som vi kender den i dag, udgår ved udgangen af 2020. Vi indgår derfor ikke flere nye rammeaftaler for erhverv.

Hvis du allerede har indgået en rammeaftale med EWII Energi og har spørgsmål, kan du kontakte vores rådgivere eller klikke på "Ring mig op". Så ringer vi dig op.

 

Ring mig op

 

Se yderligere betingelser for tilskud

Læs desuden Energistyrelsens information om Energiselskabernes energispareindsats
 

Søg tilskud
Har I en rammeaftale med EWII Energi, kan I indberette energibesparelser her.
Gå til søg tilskud
Tilskud til biler
Udskift vognparken til energieffektive person- og varebiler.
Gå til tilskud til biler
gkn wheels
Kundecase: GKN Wheels

GKN Wheels, der producerer fælge til store maskiner til land- og skovbrug, produktion og byggeri, optimerede og udnyttede overskudsvarmen - en optimering, der nu årligt sparer virksomheden for 1,5 mio. kr. 

Se case for GKN Wheels

Jørgen Pagh EWII Energirådgivning
Kontakt
Jørgen Pagh
Senior Energirådgiver
Til top