Tilskud til energibesparelser

Hvis din virksomhed udfører energibesparende tiltag, kan I søge tilskud i henhold til Energistyrelsens indsats for energieffektiviseringer.

Formålet med tilskudsordningen er at sænke energiforbruget i Danmark og medvirke til at reducere vores CO2-udledning med 70 % i 2030. Der er afsat 600 mio. kr. i 2021 og samlet set ca. 3,5 mia. kr. frem mod 2030.

Hvem kan søge om erhvervstilskud?

Erhvervstilskuddet til energieffektiviseringer kan søges af privatejede produktions-, handels-, og servicevirksomheder. Offentlige virksomheder kan ikke søge om støtte. Tilskuddet dækker op til 50 % af omkostningerne.

Puljen er målrettet energibesparelser til procesenergi i industri- og serviceerhverv samt energiforbrug i bygninger.

Næste ansøgningsrunde er åben fra den 15. marts til den 29. marts 2021 kl. 12.00. Der vil i denne runde blive givet tilsagn om op til 175 mio. kr. i tilskud.

Sådan fungerer energitilskud til erhverv

Tilskudsordningen for energieffektiviseringer erstatter den tidligere energispareindsats, hvor energiselskaberne udstedte tilskud til energibesparelser. Fremadrettet er det Energistyrelsen, der udsteder tilskud direkte til virksomheden på basis af en ansøgning fra virksomheden.

Det vil sige, at hvor det tidligere var energiselskabet, der udstedte et energitilskud, så vil det fremover være Energistyrelsen, der udsteder tilskuddet direkte til din virksomhed. Det betyder, at det er dig, der står med ansvaret for, at ansøgningen, som vi vil betegne som kompleks, er udfyldt korrekt.

Vores anbefaling er derfor, at når du går i gang, så sørg for at få hjælp af eksterne energirådgivere, der har erfaring med dokumentation og opgørelse af energispareprojekter.

Har du brug for hjælp?

Vi kan rådgive dig og hjælpe med beregning af besparelsespotentiale, ansøgning om tilskud samt dokumentation. Du kan ringe til os på 73 63 30 70 eller klikke på ”Ring mig op”. Så kontakter vi dig til en uforpligtende snak.

 

Ring mig op

 

På Energistyrelsens hjemmeside kan du læse mere om energitilskud til energieffektiviseringer

Se yderligere betingelser for tilskud

Ordning

 • Det er en udmøntning af Energiaftalen fra 2018 og Klimaaftale for energi og industri 2020
 • Puljen er i 2021 på 175 mio. kr.
 • Målet er et højere energieffektivitetsniveau, hvor energibesparelse vil stige på grund af den valgte indsats
 • Ordningen er målrettet privatejede produktions-, handels- og servicevirksomheder inkl. landbrug, fiskeri, gartneri og skovbrug
 • Du kan f.eks. søge tilskud til:
  • Udskiftning af kedel med varmepumpe
  • Udskiftning af belysning med LED
  • Etablering af varmegenvinding
  • Energioptimering af procesanlæg

Ansøgning

 • Det er vigtigt at ansøge om tilskud, før projektet sættes i gang
 • Du ansøger om tilskud ved at udfylde et udbud med et konkret projekt
 • Du skal ansøge digitalt via en ansøgningsplatform
 • Din ansøgning prioriteres ud fra det tilskudsbeløb, du ansøger om
 • Når projektet er gennemført, skal du indsende en afsluttende rapport, der bl.a. indeholder før-forbrug og før-situation samt opnåede energibesparelser (kaldet efter-situationen)
 • Dokumentationen skal indeholde et projektregnskab med oplysninger om afholdte og betalte støtteberettigede omkostninger inkl. en liste med regningsbilag
 • Tilskuddet anmodes udbetalt, når projektet er afsluttet

Vilkår

 • Energistyrelsen åbner løbende op for udbudsrunder, hvor det er muligt at søge om tilskud
 • Alle ansøgere konkurrerer med hinanden. De projekter, hvor den billigste besparelse pr. tilskudskrone opnås, vinder. Projekterne vurderes ud fra laveste pris pr. sparet kWh og opefter
 • Tilbagebetalingstiden skal være mere end 2 år og mindre end 10 år
 • Arbejdet må ikke påbegyndes, og der må ikke være foretaget indkøb, før Energistyrelsen har givet endelige tilsagn om tilskud til dit energispareprojekt
NTG holder varmen med en varmepumpe på abonnement
Case: Miljøvenlige besparelser hos NTG

Hos NTG Continent A/S i Kolding har de skiftet det gamle gasfyr til en varmepumpe, så nu holder de varmen på en miljøvenlig måde.

Det er et stort skridt i en mere bæredygtig og klimavenlig retning for transportvirksomheden. Med skiftet har NTG fået en varmeløsning, der er 100 % CO2 neutral.

Se deres varmepumpeløsning

gkn wheels
Case: GKN Wheels udnytter overskudsvarmen

GKN Wheels, der producerer fælge til store maskiner til land- og skovbrug, produktion og byggeri, optimerede og udnyttede overskudsvarmen - en optimering, der nu årligt sparer virksomheden for 1,5 mio. kr. 

Se case for GKN Wheels

Schur Flexibles led belysning
Case: Schur Flexibles skifter til bæredygtig belysning

Schur Flexibles ønskede et tidssvarende lysanlæg, der var mere bæredygtigt og energieffektivt end det hidtidige anlæg på deres fabrik. De skiftede derfor al belysning til LED med en finansieringsaftale med EWII.

Det gav en væsentlig energibesparelse

Jørgen Pagh EWII Energirådgivning
Kontakt
Jørgen Pagh
Senior Energirådgiver
Til top