Energy management udført af to medarbejdere fra EWII

Energy Management Programme

Gennem overblik, viden og fokus spares der på virksomhedens energiforbrug og bundlinjen forbedres.

Energioptimering baseret på fakta og viden er den bedste vej til en styrket bundlinje. Erfaringsmæssigt kan der opnås besparelser på 5-8 % alene ved ændret adfærd.

Hvad tilbyder vi 

Et Energy Management Programme indeholder 36 måneders abonnementsaftale. Aftalen indeholder også kortlægning og energirapport, energistyring på aftalte målepunkter, visualisering af energiforbruget og månedlige rapporter.

 

Gennem EMP sparer vi løbende på energi, selvom vi har fået flere gæster på vores hoteller.

Comwell Hotels

Fordele
  • Overblik og viden om fakta
  • Visualisering af forbrug og udvikling
  • Månedlig rapportering og kommentarer
  • Løbende sparring med en fast energirådgiver
Udbytte
  • Reduceret energiforbrug
  • Ressourcer på energiområdet
  • Viden om tilskud og energibesparelser
  • Fokus og udvikling
  • Sparet tid til måleraflæsning
  • Data til CSR-rapportering
Jørgen Pagh EWII Energirådgivning
Kontakt
Jørgen Pagh
Senior Energirådgiver
Til top