Finansiering af grønne projekter

Hos EWII er det helt naturligt, at vi tager ansvar for vores klima og miljø.

For EWII er samfundsansvar, at vi tager socialt, samfundsmæssigt og miljømæssigt hensyn i alt, hvad vi gør. Vi synes, at det er helt naturligt for en moderne energikoncern, at tage ansvar for vores klima og miljøet. Som følge af vores grønne engagement ønsker vi, at understøtte og igangsætte sunde projekter som reducerer forbruget af ressourcer og dermed bidrager til en mere grøn dagsorden.

Grønne projekter vi finansierer
Lad besparelsen betale for investeringen af de nye energibesparende lyskilder.

Partnerskab med EWII

Vi kan hjælpe med finansieringen af projekter som reducerer ressourceforbruget inden for eksempelvis:

  • Energioptimering
  • Ressourceeffektivitet
  • Vedvarende energi

Vi har mulighed for at finansierer op til 90 % af den samlede omkostning inkl. projektering for et projekt. Vi yder finansiering til private virksomheder, almene boligselskaber samt offentlige institutioner og selskaber.

EWII Rådgivning deltager aktivt og yder kvalificeret rådgivning vedrørende teknik, økonomi og kontrahering med leverandører. Vi ønsker at bidrage aktivt med vores viden og erfaring for at optimere projekter samt minimere risici.

Partnerskab med EWII medfører en hurtig afklaring og efterfølgende implementering – som forkorter processen væsentligt.

gkn wheels
Case: GKN Wheels udnytter overskudsvarmen

GKN Wheels, der producerer fælge til store maskiner til land- og skovbrug, produktion og byggeri, optimerede og udnyttede overskudsvarmen - en optimering, der nu årligt sparer virksomheden for 1,5 mio. kr. 

Se case for GKN Wheels

ewii kundeservice erhverv
Kontakt
Kontakt EWIIs Energirådgivere
Hvis du vil vide mere om vores ydelser.
Til top