EWII Energirådgivning - dårligt indeklima nedsætter produktiviteten
Produktiviteten falder når indeklimaet er dårligt

Indeklima har stor betydning for, hvor effektiv din virksomhed er

Gennem indeklimaforbedringer kan du øge produktiviteten i kontormiljøer.

Mennesker, der arbejder i kontormiljøer, opholder sig indendøre i 80-90% af deres tid. Derfor er kvaliteten af indeklimaet af stor betydning for deres velbefindende - både hjemme og på arbejde.

I videnstunge virksomheder er medarbejderne den vigtigste ressource, og lønomkostningerne udgør en langt større post end udgiften til bygningsdrift. Derfor giver det høj værdi at investere i kvaliteten af det indeklima, medarbejderne opholder sig i.

Dokumenteret effekt

Ifølge Geo Clausen fra Det Internationale Center for Indeklima og Energi på DTU falder produktiviteten i kontormiljøer med 5-10 %, når indeklimaet er dårligt.

Vi tilbyder

Hos EWII Energi A/S tilbyder vi grundige analyser af indeklimaet i kontormiljøer samt udarbejdelse af forbedringsforslag. 

Dette gør vi bl.a. gennem:

 • Målinger af lufttemperatur, CO2-niveau, luftfugtighed og støj 
 • Gennemgang af installationer og klimaskærm
 • Interviews af medarbejdere
 • Dynamiske indeklimasimuleringer 

Derudover tager vi lysmæssige og akustiske forhold i betragtning.

Vi tilbyder desuden løbende overvågning af indeklima- og energiparametre med henblik fastholdelse af et godt indeklima samt en god driftsøkonomi.

Fordele
 • Brugerinvolvering
 • Analyse af de faktiske forhold
 • Projektopdelt totalløsning
 • Én projektleder
 • Energioptimal løsning
 • Positivt bidrag til CSR

Udbytte

 • Et forbedret indeklima
 • Rammer for øget medarbejdertilfredshed
 • Færre sygedage
 • Øget produktivitet og indtjening
 • Fastholdelse af medarbejdere
 • Profilering overfor kommende medarbejdere
 • Et driftsoptimeret anlæg

Produktet henvender sig til virksomheder med et forbrug > 100.000 kWh.

Se alle vores energi produkter

Arbejdsmiljø - forbrug udenfor åbningstid
Arbejdsmiljø
Bente Bjerregaard Laudal EWII Energirådgivning
Kontakt
Bente Bjerggaard Laudal
Energirådgiver
Til top