Middelfart Sparekasse
Case: el- og gaskunde

Miljørigtig profil til Middelfart Sparekasse

Tilbage i 2009 ønskede Middelfart Sparekasse at se på besparelsesmulighederne indenfor energiindkøb, lette administrationen og samtidig profilere sig med en grønnere miljøprofil.

EWII Energi hjalp gennem analyser og rådgivning til et produktvalg, der lever op til sparekassens risikovillighed og forbrugsmønster. For at understøtte Middelfart Sparekasses ønske om løbende at reducere energiforbruget, var det meget vigtigt med en aftale med fuld volumenfleksibilitet, så der kun betales for det faktiske forbrug.

Middelfart Sparekasse sparer både tid og penge på det optimale elprodukt- og leverandørvalg, der passer til deres risikoprofil og administrationskrav. Med en fast tilknyttet
Key Account Manager fra EWII som rådgiver med analyser og overblik, kan beslutninger foretages på et oplyst grundlag.

Vi har siden 2009 samarbejdet med EWII om at styrke vores miljøprofil. Vi har fået en sparring og løsning, der gør, at alle vores filialer har minimeret det miljømæssige aftryk. Ud over miljøhensynet har forskellige tiltag fra EWII, som koordineret indkøb for alle bankens afdelinger, lettere administration og samlet overblik også betydet en bedre bundlinje og samlet set lavere energiregninger.

Lars Borgstrøm, Ejendomschef, Middelfart Sparekasse

El & Gas

Vi rådgiver om produktvalg inden for el og gas. Det gør vi typisk ud fra en virksomheds adfærdsprofil og volumen. Vi forvalter porteføljen, så det bliver en langsigtet og aktiv forvaltning af el over en årrække. Med produktet 'Vindstrøm' sikrer vi, at indkøb af el er certificeret.
Fordele
 • Ensartet syn på faktorer i situationen
 • Analyse af de faktiske forhold
 • Langsigtet indkøbsstrategi
 • Produktvalg ud fra behov og ikke prisniveau
 • Bidrag til CSR
 • Imødekomme kunde- og/eller leverandørkrav
 • Energioptimal løsning

Udbytte

 • Opdateret viden sikrer ro til beslutning
 • Uvildig rapportering af faktorer til at drive priser op og ned
 • Ro til fokus på forretning når kursen er sat på energiindkøb
 • Tryghed i produktvalg
 • Profilering overfor kunder og leverandører
 • Et driftsoptimeret anlæg

Konsulenter til erhverv

casper olsen
Casper Brejnbjerg Olsen
Key Account Manager
30 17 20 08
clbo
Claus Bøje
Afdelingsleder
30 17 19 75
Til top