Key Account Management

Energiafgifter

Mange virksomheder er ikke opmærksomme på den økonomiske risiko/gevinst, manglende dokumentation, ift. hvor meget af deres energiforbrug der går til henholdsvis komfort og proces, kan betyde. Derved snyder de muligvis sig selv for en økonomisk gevinst, men det kan også betyde, at der skal betales penge tilbage i SKAT.

Energiafgiften udgør 91 øre/kWh af elprisen svarende til ca. 50%. For el brugt til procesformål kan næsten hele energiafgiften fratrækkes. Der kan trækkes 90,6 øre/kWh fra. Det vil sige, at kun selve minimumsafgiften på 0,4 øre/kWh skal betales. Pt. må der kun fratrækkes 50,2 øre/kWh, når det er til komfort (elradiatorer, elstav i varmtvandsbeholder, køleanlæg til komfortkøling, mobile elvarmeradiatorer etc.).

Afregningsgodkendte bimålere

Ofte ser vi at virksomheder udregner en samlet elafgift, der dækker både proces og komfort. Derfor ender mange med at skulle betale penge tilbage til SKAT, da der er trukket for meget fra. Hovedmåleren, som alle virksomheder har opsat på grund af elafregning, måler nemlig den samlede mængde kWh en kunde har brugt og kan ikke skelne mellem komfort- og proces-el. Derfor er det nødvendigt, at kunden får opsat afregningsgodkendte bimålere (MID-målere), så det er muligt at opgøre overfor SKAT, hvor mange kWh der er brugt på henholdsvis komfort- og proces-el. 

Virksomheder kan også snyde sig selv for en økonomisk gevinst, da SKAT typisk udregner elafregning ud fra en m²-pris eller efter effektmetoden. Det betyder nemlig, at der typisk skal betales afgifter for flere kWh end det reelle forbrug.

Vi tilbyder at kortlægge alle virksomhedens energiafgifter og give et overblik over, hvor i virksomheden der skal opsættes bimålere. Du får dermed et overblik over elforbruget for henholdsvis komfort- og proces-el, så din elafregning bliver faktuel korrekt. Du vil også hver måned modtage en rapport med visning af relevante tal, der skal indberettes til SKAT.

I kan anvende en standardsats fra Skat eller få hjælp fra os til at måle og redegøre for det faktiske forbrug anvendt til proces-/ komfortområderne. Det har vi hjulpet andre virksomheder med og løsningen giver jer den korrekte afgiftsreduktion.

Hos EWII har vi følgende nøglekompetencer:

 • Kortlægning og forståelse af tekniske installationer samt opgørelse af afgifter og refusioner
 • Elafgifter til procesformål og rumvarme mm.
 • Energiafgifter på brændsler til procesformål og rumvarme mm.
 • Energiafgifter ved ”særlige processer” (energiintensive processer på procesliste)
 • CO2 afgifter for brændsler og ”særlige processer”
 • Afgifter af overskudsvarme fra processer
 • Afgifter for affald, som anvendes som brændsel
 • Opgørelse af afgifter for køleanlæg, varmepumper, elvarme mm.
 • Besparelser ved målinger i stedet for Skats standardmetoder, herunder refusioner fra foregående år.
Fordele
 • I får ikke overraskelser i form af efterregninger fra SKAT pga. manglende dokumentation for forbruget
 • Det giver et troværdigt signal overfor myndighederne

Udbytte

 • Jeres budget påvirkes ikke
 • Ingen ubehagelige overraskelser til ledelsen i virksomheden

Konsulenter til erhverv

casper olsen
Casper Brejnbjerg Olsen
Key Account Manager
30 17 20 08
clbo
Claus Bøje
Key Account Manager
30 17 19 75
Til top