udledning af drivhusgas
Klima og CO2

Har din virksomhed styr på jeres udledning af drivhusgasser?

Du kan med fordel udarbejde en klimastrategi.

En klimastrategi er et værktøj til at definere og målrette indsatsen, der kan nedbringe din virksomheds CO2-forbrug. Med en klimastrategi får din virksomhed eller organisation en langsigtet og ambitiøs plan for jeres fremadrettede klimaindsats med det formål at reducere udslippet af drivhusgasser.

Strategien vil indeholde konkrete energibesparende tiltag, der kan nedsætte driftsomkostningerne. Resultatet vil derfor også være en økonomisk gevinst. Jo mere arbejde og flere ambitioner, der bliver lagt i klimastrategien, jo større udbytte. At have en formuleret klimastrategi kan være en måde for din virksomhed at markedsføre sig på.

Med en klimastrategi synliggør din organisation, at den tager samfundsansvar og dokumenterer konkrete tiltag til at nedbringe klimabelastningen.

Før udarbejdelsen af en klimastrategi bør man have udarbejdet et CO2-regnskab.

Effektiv anvendelse af energi og bæredygtige løsninger i virksomheder fører til reduktion i CO2 udledningen. Det er helt i tråd med Danmarks klimamål og den grønne omstilling, som alle virksomheder skal bidrage til.

Ydelser der bidrager til en reduktion af CO2
Et CO2 regnskab kan danne grundlag for både kort- og langsigtede reduktionsmål.
Udfør energibesparende tiltag og få tilskud i henhold til Energiselskabernes energispareindsats.
Lad besparelsen betale for investeringen af de nye energibesparende lyskilder.
Spar på varmeregning og CO2-udledning - og slip for uforudsete udgifter med et abonnement.

Beregn din virksomheds CO2-udledning

Med CO2-beregneren får du et overblik over, hvor meget drivhusgas din virksomheds aktiviteter udleder.

DI og Erhvervsstyrelsen under Økonomi- og Erhvervsministeriet har udarbejdet Klimakompasset til online beregning af virksomheders udledning af bl.a. CO2.

Med Klimakompasset har du mulighed for at:

  • få overblik over din virksomheds udledning af drivhusgasser. Du får blandt andet et indblik i, hvor stor din klimabelastning er, og hvordan den fordeler sig på de forskellige aktiviteter i virksomheden
  • udarbejde en overordnet opgørelse af din virksomheds klimabelastning som input til din virksomheds årlige klimaregnskab
  • identificere og beregne klimaeffekten af forskellige tiltag. Du kan f.eks. beregne tiltag i forbindelse med ændringer i brugen af transport, reduceret energiforbrug eller indkøb af genanvendte materialer frem for ikke-genanvendte materialer mm.

Klimakompasset holdes hele tiden opdateret, så du kan beregne på de nyeste standarder.

>> Beregn CO2-udledning med Klimakompasset

ewii kundeservice erhverv
Kontakt
Kontakt EWIIs Energirådgivere
Hvis du vil vide mere om vores ydelser.
Til top