Hvad er en luft til vand varmepumpe?

En luft til vand varmepumpe udnytter energien fra luften for derefter at opvarme vandet i radiatorer, gulvvarme og varmtvandsbeholdere.

Vores varmepumper på abonnement er typen luft til vand. Det er både en grøn, driftssikker og effektiv varmekilde, som passer til bygninger, der har et vandbåret opvarmningssystem. Derudover er det på længere sigt en investering, der vil give din virksomhed en økonomisk besparelse på varmeregningen, da en luft til vand varmepumpe er op til 25 % billigere end både gas-, el- og olievarme.

Hvordan fungerer en luft til vand varmepumpe?

En luft til vand varmepumpe virker på den måde, at den optager varmeenergien fra luften. Luft til vand varmepumpen er i stand til at øge temperaturen i den optagne energi gennem et lukket kredsløb med et kølemiddel og en kompressor. 

En luft til vand varmepumpe har to komponenter:

  • En udendørs varmepumpe, der optager energien fra luften
  • En indendørs varmetank, der pumper den optagne varme ind i bygningen gennem radiatorer eller gulvvarme

Du kan herunder se, hvordan en luft til vand varmepumpe fungerer, når varmeindsamlingen er i gang. Illustrationen viser, hvad der sker inde i pumpen, når den kolde luft sendes ind udefra i venstre side, bliver opvarmet og pumpet ind i bygningen i højre side.

Hvordan virker en luft til vand varmepumpe?

Trin 1: Fordamper
I fordamperen opvarmer udeluften kølemidlet, som cirkulerer inde i varmepumpens lukkede kredsløb og transportere varmen. Kølemidlets kogepunkt er så lavt, at det hurtigt opvarmes og omdannes til damp.

Trin 2: Kompressor
Dampene fra kølemidlet fortsætter ind i kompressoren, hvor det bliver komprimeret, hvilket øger temperaturen samtidig med at lufttrykket i kredsløbet øges. 

Trin 3: Kondensator
Det varme kølemiddel bevæger sig ind i kondensatoren, hvor det overfører varmen til pumpens varmesystem, som videredistribuerer varmen i din bygning. I denne del af processen nedkøles kølemidlet og kondenseres tilbage til flydende form.

Trin 4: Ekspansionsfil
Kølemidlet fortsætter til ekspansionsventilen, som sikrer, at trykket og temperaturen sænkes. Derved forbereder pumpen sig på at gentage processen.

 

En luft til vand varmepumpe fungerer godt som en hybrid løsning, hvor varmepumpen er den primære varmeforsyning og elstav, olie-, gas- eller biokedel kan supplere i de rigtig kolde perioder.

Når vi projekterer en varmepumpe til din virksomhed tager vi altid højde for jeres eksisterende installation, så vi er 100 % sikre på, at I opnår den mest rentable løsning.

Spar op til 25 % på varmeregningen
Grøn og miljøvenlig virksomhedsprofil
Lav investering og fast abonnementspris
Professionel og personlig rådgivning

Luft til vand varmepumpens komponenter - en indedel og en udedel

En luft til vand varmepumpe består af flere elementer ud over selve pumpedelen. Der vil blive installeret rør, som distribuerer varmen ind i bygningen. Derudover vil du få installeret en indendørs varmetank, som regulerer varmen. Den bliver typisk opsat lige på den anden side af den bygning varmepumpen står ved. Derudover kobles hele systemet til dine radiatorer og gulvvarmen.

 

Varmepumpe tegning

Varmepumpens lydniveau

De fleste moderne varmepumper er lydsvage og har et lavt støjniveau. Du kan dog mindske generne ved at vælge en placering, der tilgodeser støjen. Det kan virke nærliggende at placere pumpen et sted, der kræver en kort rørforbindelse. Dog kan det være en fordel at vælge en placering med en længere rørforbindelse, hvis det betyder, at støjgenerne mindskes.

Du kan også vælge at installere tilbehør som f.eks. en støjdæmper, en støjskærm eller gummifødder, der kan mindske vibrationerne. 

Vi rådgiver gerne i forhold til den mest optimale placering for din virksomhed.

hvad koster en varmepumpe?
Pris på varmepumpe

Med en varmepumpe på abonnement betaler din virksomhed kun for det reelle forbrug og en fast abonnementspris. 

Vi udregner en individuel pris, hvor vi tager højde for tilslutningsbidragets størrelse og jeres eksisterende varmeforbrug, som matcher din virksomheds varmebehov. 

Se prisen

Varmepumpe på abonnement ved Sjølund-Hejls Skole
Case: Sjølund-Hejls Skole sparer CO2 og energi med varmepumpe

Kolding Kommune har valgt at supplere eksisterende gasfyr på Sjølund-Hejs Skolen med en luft til vand varmepumpe på abonnement. En miljøvenlig løsning der betyder en væsentlig CO2 reduktion, som støtter op om kommunens grønne vision.

Se hvad de sparer

Henrik Michael Lauritzen, EWII Energi
Kontakt
Henrik Michael Lauritzen
Erhvervskonsulent
Til top