Få billig el til erhverv
Fordele med Variabel pris
Med Variabel pris bliver elprisen fastsat time for time. På lang sigt bør Variabel pris være den billigste, men I vil kunne opleve udsving.

Variabel pris er billig el til erhverv

Med Variabel pris betaler din virksomhed den reelle elpris, da prisen fastsættes time for time. Historisk set har Variabel-el givet den laveste pris på køb af el.

Hvad betyder Variabel pris?

Med en Variabel pris elaftale opnår din virksomhed en variabel pris time for time. Prisen fastsættes på spotmarkedet dvs. den nordiske elbørs, Nord Pool på baggrund af udbud og efterspørgsel. I vil derfor kunne opleve prisudsving, idet prisen blandt andet fastsættes af vandkraftproducenternes ressourcesituation og belastningen på elkablerne.

Det betyder, at I altid betaler den reelle pris. Til gengæld betyder det også, at det kan være sværere at budgettere omkostningerne på din virksomheds elforbrug. 

Elprisen er ofte billigst, når færrest bruger strøm. Derfor får I prisfordele, hvis din virksomheds el-forbrug ligger på de tidspunkter af døgnet, hvor andre - især private - anvender mindst strøm. Variabel pris er især interessant for virksomheder, der bruger meget strøm om aftenen og om natten. 

På længere sigt vil Variabel pris være den billigste løsning, men I vil kunne opleve store udsving. Set over de seneste år har der været store besparelser ved at vælge Variabel pris. 

En Variabel pris elaftale kan have en løbetid på 1 til 5 år med mulighed for at ændre aftalen til en Fastpris elaftale inden for den aftalte periode.

Den samlede pris for Variabel-el kendes efter den 6. hverdag i måneden efter levering.

Hvordan beregnes Variabel pris?

Variabel-el regnes ud fra en gennemsnitsprofil for netområdet. Prisen udregnes time for time, som et gennemsnit af alle kunders forbrug i netområdet ganget med timepriserne på Nord Pool + det aftalte tillæg under ”aftalt pris”.

 

Se prisudviklingen på Variabel pris

Se vilkår og betingelser

Ønsker du yderligere information?

Hvis du vil høre mere om Variabel pris, og hvordan vi kan hjælpe dig med at få billig el til erhverv, er du velkommen til at kontakte os. Vi tilbyder også en gennemgang af din nuværende elaftale.

Klik på "Ring mig op". Så kontakter vi dig til en uforpligtende snak.

 

Ring mig op

Billig el til erhverv
Det får din virksomhed med Variabel pris
  • Mulighed for at udnytte udsving i priserne på el-markedet time for time
  • kWh-pris baseret på timeprisen på el-børsen
  • Fordel af at have et stort strømforbrug i aften- og nattetimerne
  • Afregning efter faktisk forbrug på timebasis
  • En fleksibel løsning, der giver plads til eventuelle ændringer i jeres forbrugsmønster

 

 

Vindmoeller leverer groen el
Køb vindstrøm fra EWII

Bak op om grøn energi og tilkøb vindstrøm til din virksomheds elaftale. På den måde bidrager din virksomhed til den grønne omstilling og en fremtid med vedvarende energi.

Sådan får du vindstrøm fra EWII

Ofte stillede spørgsmål om el

Med en Standard pris elaftale får I gennemsnitsprisen, som I låser jer fast på for et kvarter ad gangen. I kender således prisen for en kort periode. Standard pris er en god løsning, hvis I vægter forudsigelighed, men heller ikke vil binde jer for længe ad gangen.

Læs mere om Standard pris

I skal henvende jer til den ønskede leverandør af markedsel. Med den nye leverandør indgår I en aftale, der på fastlagte betingelser gælder for en bestemt periode. I skal være opmærksomme på, at jeres el stadig kommer via de samme ledninger og samme netselskab som tidligere. Netselskabet informerer jer nærmere om aflæsning af jeres elmålere i forbindelse med leverandørskiftet.

Nej, det er gratis at skifte elleverandør, og EWII klarer det hele for dig.

Kontakt en af vores erhvervskonsulenter og hør nærmere.

Erhvervskonsulent
Kasper Bruhn
kasp@ewii.com
53 53 53 65

Erhvervskonsulent
Nadia Sheikh
nash@ewii.com
73 63 31 68

Fastpris-el er det sikre valg, da prisen fastsættes for en længere periode, således at jeres pris fastholdes. Det betyder, at jeres elpris ikke bliver påvirket af prisudsving på el-markedet, og at jeres kWh pris er den samme i den aftalte periode, uanset hvornår I anvender strømmen. En Fastpris elaftale med et årligt forbrug under 50.000 kWh løber i 1 år, og er uopsigelig i perioden.

Læs mere om Fastpris-el

Ja, som kunde hos EWII, modtager jeres virksomhed én samlet regning uanset om I har 3 eller 1200 installationer. Servicen er gratis.

Variabel-el er den reelle pris, I betaler for jeres elforbrug, da prisen fastsættes time for time på baggrund af udviklingen på den nordiske elbørs, Nord Pool. På længere sigt til Variabel pris være den billigste løsning, men I vil kunne opleve store udsving.

Læs mere om Variabel pris

ewii kundeservice erhverv
Kontakt
Kontakt EWII Energi
Hvis du ønsker yderligere information.
Til top