Få billig el til erhverv
Fordele med Grøn Variabel
Med Grøn Variabel bliver elprisen fastsat time for time. På lang sigt bør Grøn Variabel være den billigste, men I vil kunne opleve udsving.

Grøn Variabel er billig el til erhverv

Med Grøn Variabel betaler din virksomhed den reelle elpris, da prisen fastsættes time for time. Historisk set har Grøn Variabel givet den laveste pris på køb af el.

Hvad betyder Grøn Variabel?

Med en Grøn Variabel elaftale opnår din virksomhed en variabel pris time for time. Prisen fastsættes på spotmarkedet dvs. den nordiske elbørs, Nord Pool på baggrund af udbud og efterspørgsel. I vil derfor kunne opleve prisudsving, idet prisen blandt andet fastsættes af vandkraftproducenternes ressourcesituation og belastningen på elkablerne.

Det betyder, at I altid betaler den reelle pris. Til gengæld betyder det også, at det kan være sværere at budgettere omkostningerne på din virksomheds elforbrug. 

Elprisen er ofte billigst, når færrest bruger strøm. Derfor får I prisfordele, hvis din virksomheds el-forbrug ligger på de tidspunkter af døgnet, hvor andre - især private - anvender mindst strøm. Grøn Variabel er især interessant for virksomheder, der bruger meget strøm om aftenen og om natten. 

På længere sigt vil Grøn Variabel være den billigste løsning, men I vil kunne opleve store udsving. Set over de seneste år har der været store besparelser ved at vælge Grøn Variabel. 

En Grøn Variabel elaftale kan have en løbetid på 1 til 5 år med mulighed for at ændre aftalen til en Grøn Fastpris elaftale inden for den aftalte periode.

Den samlede pris for Grøn Variabel el kendes efter den 6. hverdag i måneden efter levering.

Hvordan beregnes prisen på Grøn Variabel?

Grøn Variabel el regnes ud fra en gennemsnitsprofil for netområdet. Prisen udregnes time for time, som et gennemsnit af alle kunders forbrug i netområdet ganget med timepriserne på Nord Pool + det aftalte tillæg under ”aftalt pris”.

Se prisudviklingen på Grøn Variabel

Se vilkår og betingelser

Ønsker du yderligere information?

Hvis du vil høre mere om Grøn Variabel, og hvordan vi kan hjælpe dig med at få billig el til erhverv, er du velkommen til at kontakte os. Vi tilbyder også en gennemgang af din nuværende elaftale.

Klik på "Ring mig op". Så kontakter vi dig til en uforpligtende snak.

 

Ring mig op

Billig el til erhverv
Det får din virksomhed med Grøn Variabel
  • Mulighed for at udnytte udsving i priserne på el-markedet time for time
  • kWh-pris baseret på timeprisen på el-børsen
  • Fordel af at have et stort strømforbrug i aften- og nattetimerne
  • Afregning efter faktisk forbrug på timebasis
  • En fleksibel løsning, der giver plads til eventuelle ændringer i jeres forbrugsmønster

 

 

Grøn strøm fra EWII er CO2 neutral og bæredygtig el fra vedvarende energi
Grøn strøm

Uanset hvilket el produkt din virksomhed vælger er grøn strøm en fast del af alle vores energiprodukter. Det betyder, at du kan dække din virksomheds elforbrug med strøm fra vedvarende energikilder.

 

Læs mere om grøn strøm

Ofte stillede spørgsmål om el

Med en Grøn Standard elaftale får I gennemsnitsprisen, som I låser jer fast på for et kvarter ad gangen. I kender således prisen for en kort periode. Grøn Standard er en god løsning, hvis I vægter forudsigelighed, men heller ikke vil binde jer for længe ad gangen.

Læs mere om Grøn Standard

I skal henvende jer til den ønskede leverandør af markedsel. Med den nye leverandør indgår I en aftale, der på fastlagte betingelser gælder for en bestemt periode. I skal være opmærksomme på, at jeres el stadig kommer via de samme ledninger og samme netselskab som tidligere. Netselskabet informerer jer nærmere om aflæsning af jeres elmålere i forbindelse med leverandørskiftet.

Nej, det er gratis at skifte elleverandør, og EWII klarer det hele for dig.

Kontakt en af vores erhvervskonsulenter og hør nærmere.

Erhvervskonsulent
Kasper Bruhn
kasp@ewii.com
53 53 53 65

Erhvervskonsulent
Nadia Sheikh
nash@ewii.com
73 63 31 68

Grøn Fastpris er det sikre valg, da prisen fastsættes for en længere periode, således at jeres pris fastholdes. Det betyder, at jeres elpris ikke bliver påvirket af prisudsving på el-markedet, og at jeres kWh pris er den samme i den aftalte periode, uanset hvornår I anvender strømmen. En Grøn Fastpris elaftale med et årligt forbrug under 50.000 kWh løber i 1 år, og er uopsigelig i perioden.

Læs mere om Grøn Fastpris el

Ja, som kunde hos EWII, modtager jeres virksomhed én samlet regning uanset om I har 3 eller 1200 installationer. Servicen er gratis.

Grøn Variabel er den reelle pris, I betaler for jeres elforbrug, da prisen fastsættes time for time på baggrund af udviklingen på den nordiske elbørs, Nord Pool. På længere sigt til Grøn Variabel være den billigste løsning, men I vil kunne opleve store udsving.

Læs mere om Grøn Variabel

ewii kundeservice erhverv
Kontakt
Kontakt EWII Energi
Hvis du ønsker yderligere information.
Til top