Grøn energi med solceller og vindmøller
Grøn strøm til erhverv

Grøn og bæredygtig strøm til erhverv

Sammen gør vi en forskel for den grønne omstilling.

Vi ønsker, sammen med vores kunder, at gøre en aktiv forskel i den grønne omstilling. Derfor sikrer vi, at grøn strøm er en fast del af alle vores energiprodukter. Det betyder, at du kan dække din virksomheds elforbrug med strøm fra vedvarende energikilder.

Med en elaftale hos EWII gør din virksomhed en forskel ved at sikre produktionen af strøm fra vedvarende energikilder. Du kan nemt træffe et klimavenligt valg, som samtidig styrker din virksomheds grønne profil med et 100 % CO2 neutralt elforbrug.

Oprindelsesgarantier på grøn energi

Vi sikrer, at den strøm, du får leveret til din virksomhed, er produceret 100 % fra vedvarende energikilder som vindstrøm, vandkraft, solenergi og biomasse. Måden vi sikrer det på er ved at købe oprindelsesgarantier.

Producenter af vedvarende energi får oprindelsesgarantier for deres bæredygtige strøm. Garantierne kaldes også for GoO eller Guarantees of Origin certifikater. Den sælger producenterne videre sammen med den klimavenlige strøm. Certifikaterne har til formål at dokumenterer, at den solgte MWh el oprindeligt kommer fra en vedvarende energikilde. De udstedes af Energinet, der som selvstændigt statsligt selskab, ejer og driver den danske infrastruktur for energi.

Vi køber det antal oprindelsesgarantier, der svarer til vores elkunders samlede elforbrug. Det sikrer, at den mængde el vi sælger produceres bæredygtigt og CO2 neutralt. Det er din garanti for en CO2 neutral el-deklaration.

EWIIs revisorer dokumenterer, at antallet af købte garantier svarer til mængden af solgt el.

Hvad er grøn energi?

Grøn energi er en betegnelse for vedvarende energi, der er produceret bæredygtigt. Det vil sige, at det er en energikilde som f.eks. sol og vind, der ikke slipper op og er tilgængelig, når der er behov for energien – og at selve produktionen er økonomisk attraktiv og udleder minimal CO2.

Kul, naturgas og olie er alle kilder til energi, der langsomt svinder ind. Vind, vand, sol og biomasse er vedvarende energikilder, der altid er tilgængelige. Der er mange måder at udvinde energi fra disse energikilder.

Vedvarende energikilder

Hvor kommer den grønne strøm fra?
1
Vindmøller
Cirka halvdelen af det danske elforbrug dækkes i dag af strøm fra vindmøller.
2
Solceller
Solen er den vedvarende energikilde med allerstørst energipotentiale.
3
Vandkraft
Især i Norden er energi fra faldende eller strømmende vand i floder og åer meget udbredt.
4
Biomasse
Udtjente naturmaterialer som f.eks. halm og træ kan få nyt liv som CO2 neutral energi.

En grøn profil er en konkurrencefordel

Forventningerne til danske virksomheders indsats på miljøområdet stiger og stadigt flere virksomheder sætter bæredygtighed og samfundsansvar i centrum for driften af virksomheden. Det medvirker også til at give adgang til nye markeder og styrke efterspørgslen på virksomhedens produkter og ydelser. Det stiller Dansk Industri i en stærk position på det globale marked.

En grøn profil er derfor i stigende grad blevet et konkurrenceparameter.

Ønsker du udelukkende strøm fra vindmøller, kan du tilkøbe et certifikat til din allerede grønne elaftale. Certifikatet er din garanti for, at den mængde strøm du bruger på et år, reserveres og produceres af vindmøller.

Grøn strøm kommer fra flere forskellige vedvarende energikilder, hvor Vindstrøm udelukkende er baseret på energi fra vindmøller.

Grønne certifikater er et andet ord for de oprindelsescertifikater på el fra vedvarende energikilder, som Energinet udsteder i forbindelse med produktion af grøn strøm. 

Når en producent f.eks. producerer 1000 kWh solenergi fra solceller, får producenten udstedt et certifikat fra en såkaldt TSO (Transmission System Operator). De har bl.a. til opgave at sikre og dokumentere, at leverancen af strøm kommer fra den vedvarende energikilde.  

I Danmark udstedes disse garantier af Energinet. Certifikaterne kan så tilkøbes af leverandøren af el.

Energinet dokumenterer certifikatets ægthed, og EWIIs revisor dokumenterer, at antallet af købte certifikater er korrekt i forhold til den solgte mængde el.

Merprisen for Grøn strøm til erhverv er pr. kWh er 0,65 øre ekskl. moms. Ved et årligt forbrug som erhvervskunde på f.eks. 10.000 kWh koster Grøn strøm under 5,50 kr. om måneden.

Er du erhvervskunde har du mulighed for at vælge Vindstrøm i stedet for Grøn Strøm, og har desuden mulighed for at få et certifikat tilsendt, som kan printes og udstilles.

Elproduktion fra vedvarende energikilder, der omfatter el produceret fra vind, vand, sol, biogas og biomasse og den bionedbrydelige andel af affald, er kendetegnet ved ikke at medføre CO2 emission.

Elproduktion fra vind, vand og sol er helt emissionsfri, mens der ved brug af biogas, biomasse, affald og fossile brændsler (kul, olie og naturgas) dannes en række emissioner til luften og restprodukter. Men ikke kuldioxid.

Hvis du ønsker mere viden om hvilke energikilder din strøm kommer fra, kan du læse mere i de lovpligtige miljødeklarationer på el.

ewii kundeservice erhverv
Kontakt
Kontakt EWII Energi Erhverv
Hvis du ønsker yderligere information.
Til top