Tvist og klage

I tilfælde af en tvist mellem kunden og EWII om forhold, der udspringer af aftalekontrakten, kan kunden klage til EWII. 

EWII træffer afgørelse i sagen hurtigt muligt og senest 3 måneder efter indgivelse.

I kan oprette en klage på ewii.com/kontakt. Alternativt kan I sende en e-mail til: kunde@ewii.com - eller sende et brev til:

 

EWII Energi A/S
Kokbjerg 30
6000 Kolding

 

Såfremt I ikke er tilfreds med den af EWII meddelte afgørelse eller behandling i øvrigt, kan I indgive en klage over EWIIs afgørelse til:

 

Ankenævnet på Energiområdet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf.: 41 71 50 00

e-mail: post@energianke.dk
www.energianke.dk 

 

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. 

Klage indgives her: http://ec.europa.eu/odr

Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail: kunde@ewii.com

 

Endelig kan en tvist behandles ved de danske domstole med Retten i Kolding som stedeligt værneting. Dansk ret er til enhver tid gældende for forhold der udspringer af denne abonnementsaftale.

vindmoeller er groen energi
Deklaration på el
Deklarationen viser den beregnede gennemsnitlige brændselsfordeling og miljøpåvirkning ved elforbrug for de danske elforbrugere.
ewii kundeservice erhverv
Kontakt
Kontakt EWII Energi Erhverv
Hvis du ønsker yderligere information.
Til top