Miljødeklaration på el

En miljødeklaration viser hvor strømmen kommer fra, hvilke energikilder, der har været brugt til at fremstille den el din virksomhed køber, og hvilken miljøpåvirkning elproduktionen har.

Energinet.dk der er systemansvarlig for elnettet i Danmark foretager hvert år deklareringer af elektriciteten i både Øst- og Vestdanmark. Der er tre forskellige typer deklarationer, der opdateres hvert år, og som viser tre forskellige billeder af brændselssammensætningen.

En generel eldeklaration er en gennemsnitsberegning i et samlet EU-regnskab, hvor anvendte brændselstyper og årets emission er sat i forhold til den samlede levering af el til forsyningsselskaberne i regionen. Det er en regnskabsteknisk opgørelse, der viser markedet af grønne certifikater og sammensætningen af den strøm, der ikke sælges som grønne certifikater. Deklarationen ikke siger noget om den strøm din virksomhed bruger.

En individuel eldeklaration viser hvilke energikilder, der er medregnet til din virksomheds elkøb samt de tilknyttede miljøpåvirkninger sammenlignet med den generelle eldeklaration. Den er relevant i de tilfælde, hvor der sælges strøm efter en aftale om levering af elektricitet, der har en brændselssammensætning og miljøpåvirkning, som adskiller sig fra almindelige leveringer af elektricitet i det sammenhængende elforsyningssystem. Deklarationen ikke siger noget om den strøm din virksomhed bruger.

En miljødeklaration er en beregning og dermed et estimat over, hvor strømmen i Danmark fysisk kommer fra. Den viser, hvordan en dansk kWh er produceret, og hvor strømmen kommer fra set som et gennemsnit over et helt år. Beregningerne er lavet ud fra al indenlandsk produktion og forbrug samt den import og eksport, der time for time sker henover året. Miljødeklarationen oplyser om sammensætningen af brændsler og tilhørende påvirkninger af miljøet ved forbrug af én kWh el i det forgangne kalenderår.

Miljødeklarationen beregnes ud fra hvad der faktisk produceres, eksporteres og importeres. Derfor kan det betegnes som deklarationen for fysisk leveret el.

Miljødeklarationen giver også et indblik i, hvor langt vi er med den grønne omstilling.

 

Se miljødeklarationer for EWII

>>Download Miljødeklaration 2019
>>Download Miljødeklaration 2018
>>Download Miljødeklaration 2017
>>Download Miljødeklaration 2016
>>Download Miljødeklaration 2014
>>Download Miljødeklaration 2013
>>Download Miljødeklaration 2012
>>Download Miljødeklaration 2011

 

ewii kundeservice erhverv
Kontakt
Kontakt EWII Energi Erhverv
Hvis du ønsker yderligere information.
Til top