hvor kommer energi fra

Ved du hvordan der produceres strøm til din virksomhed?

Strøm produceres fra vidt forskellige kilder.

I Danmark køber og sælger vi el via den nordiske elbørs Nord Pool Spot. Strøm er en handelsvare på samme måde som korn, olie og stål, der handles mellem producenter og forbrugere på tværs af landegrænser. Som med alle andre handelsvarer påvirkes salget af udbud og efterspørgsel.

Det er på børsen, at elprisen bliver fastlagt. Her udbyder bl.a. svenske, norske og danske producenter f.eks. kraftværker og vindmøller el fra forskellige energikilder. Det er også her, at elleverandører som EWII køber strømmen til vores kunder. Læs mere om elprisens sammensætning.

Elmarkedet er et af verdens mest foranderlige markeder, dvs. at markedet kan opleve voldsomme prisudsving fra time til time og fra dag til dag. Der er flere faktorer som påvirker elpriserne i Danmark, og herunder kan du læse om nogle af de væsentligste:

Vandkraft
En stor del af den strøm, der produceres i Norge og Sverige kommer fra vandkraftværker. Mængden af vand i de svenske og norske vandmagasiner påvirker derfor elpriserne i Danmark. Et tørt år som f.eks. sommeren 2018, fik derfor elpriserne til at stige. Er der overskud af vand som f.eks. vinteren 2020, får det prisen på el til at falde. Vandkraft påvirker oftest prisen på længere sigt.

Vindkraft
I Danmark og Sverige produceres en del af strømmen af vindmøller. Ofte vil det derfor være sådan, at når det blæser meget falder elprisen. Det samme gør produktionen af vindkraft. Et vindstille år vil få elpriserne til at stige. Vindkraft påvirker prisen på kort sigt.

Atomkraft
I Sverige produceres der strøm på vandkraftværker, men også på atomkraftværker. Hvis kapaciteten på disse værker ikke udnyttes fuldt ud, påvirker det elprisen opad. I de seneste år er der set eksempler på voldsomt stigende elpriser i Danmark i en kort periode pga. nedbrud eller reparation af f.eks. de franske a-kraftværker.

Kabler 
Danmark har elkabler til både Sverige, Norge, Tyskland og Holland. Hvis der sker nedbrud på disse kabler, påvirker det elprisen i Danmark. Nedbrud på kablet til Norge vil normalt føre til højere elpris i Danmark, specielt hvis der er meget vand i Norge. Nedbrud på kablet til Holland vil normalt føre til lavere elpriser i Danmark, da Holland normalt har højere elpriser end Danmark. 

Forbrug og temperatur
Udbud og efterspørgsel på el påvirker elprisen, ligesom hård frost ofte er ensbetydende med højere elpriser. Hvis ikke andre faktorer spiller ind, vil prisen på el derfor normalpris være højere om vinteren.

Priser på olie, kul, fragtrater og CO2-kvoter
Hovedingrediensen til produktion af strøm i Danmark er kul. Som energikilde udgjorde kul 27 % af den samlede produktion af 1 kWh i 2019. Niveauet for elprisen vil derfor være afhængigt af udviklingen af brændselspriserne på kul, men også på olie, fragtrater og CO2-kvoter.

Andre faktorer f.eks. verdensøkonomi
Faktorer som krig, terror, epidemi og naturkatastrofer påvirker elprisen. Et eksempel på dette er COVID-19. Uroen omkring den verdensomspændende pandemi fik elprisen til at falde drastisk.

Når vi har et scenarie, hvor vi både får rigtig meget vand, og der samtidig har været mange blæsevejrsdage, hvor der bliver produceret rigtig meget vindstrøm, så får vi en stor overproduktion af strøm i forhold til forbruget.

Kasper Lind Christensen, afdelingsleder Port Folio Management

 

Miljødeklaration

En miljødeklaration oplyser brændselsfordelingen og de tilhørende påvirkninger af miljøet ved forbrug på 1 kWh i det forgangne kalenderår. Den beregnes ud fra der faktisk produceres, eksporteres og importeres. Derfor kan det betegnes som deklarationen for fysisk el købt af EWII. Se vores miljødeklarationer her.

rådgiver med pc
Køb grøn strøm hos EWII

Hos EWII rådgiver vi om produktvalg inden for køb af el ud fra din virksomheds adfærdsprofil og volumen. 

Det sikrer dig den bedste elaftale i forhold til din virksomheds behov og forbrug af el, der afspejler sig på bundlinjen. 

Læs mere om vores elaftaler

Vindmoeller leverer groen el
Køb vindstrøm fra EWII

Bak op om grøn energi og tilkøb vindstrøm til din virksomheds elaftale. På den måde bidrager din virksomhed til den grønne omstilling og en fremtid med vedvarende energi.

Sådan får du vindstrøm fra EWII

ewii kundeservice erhverv
Kontakt
Kontakt EWII Energi Erhverv
Hvis du ønsker yderligere information.
Til top