Daikin varmepumpe

Varmepumper til erhverv kan også betale sig

Mange forbinder varmepumper med privatboliger, men kontorejendomme, landbrug, institutioner og mindre industri kan også opnå store besparelser og miljømæssige fordele ved at installere varmepumper. 

Opvarmes der i bygningen med gas eller olie kan man med fordel erstatte en stor del af opvarmningen med varmepumper. Varmepumper er i dag utroligt effektive, og i langt de fleste tilfælde vil tilbagebetalingstiden være indenfor 2-4 år. 

Overordnet set opdeles varmepumper i 3 kategorier, der alle kan bruges i erhvervssammenhæng:

  1. Jord til vand varmepumpe er en god løsning, hvor en jordslange graves ned omkring bygningen og ledes ind til varmepumpen. Slangen indeholder en væske, der optager varme fra jorden. Ved denne proces kan man effektivt opvarme rum og brugsvand. 
  2. Luft til vand varmepumpe udvinder energi fra luften omkring bygningen. Systemet omfatter en ventilator, der suger frisk luft forbi en varmeveksler, som optager den naturlige varme oplagret i luften. Systemet kan opvarme rum og brugsvand.
  3. Luft til luft varmepumpe udvinder energi fra luften, som ledes ind i bygningen. Luft til luft varmepumpen kan ikke levere varmt vand og anvendes derfor primært til rumopvarmning. I sommerperioden, hvor der ikke er behov for opvarmning, kan varmepumpen anvendes som aircondition. Det skaber også et godt indeklima.

Varmepumper er nemme at vedligeholde – udover rengøring anbefaler vi et årligt serviceeftersyn af en autoriseret køletekniker. 

Som på mange andre produkter er der også på varmepumper en pris/kvalitet afvejning. Det er ofte de lidt dyrere varmepumper, der er mest støjsvage. Vær også opmærksom på, at de helt billige anlæg har svært ved at levere varme nok i de kolde vintermåneder.

Det er muligt for virksomheder at søge tilskud til energiforbedringer.

Besøg vores hjemmeside: mjks.dk

 
Kontakt
Søren Lebæk
Afdelingsleder
Til top