Gadelys til nyt boligområde

Med en helt ny udstykning i Middelfart Kommune, skulle der etableres vejbelysning, og her er det vigtigt med erfaring fra lignende projekter. Falstersvej er et nyt boligområde i Middelfart, og 45 nye master og lysarmaturer skal fremover levere lys til de nye beboere på vejen.

EWII Teknik vandt opgaven som underleverandør til entreprenørfirmaet Henning Have A/S. Opgaven bestod i, at sætte fundamenter, nedgrave kabler, opsætte nye LED armaturer og rejse selve belysningsmasterne.

Belysningsmasterne er rundkoniske og der blev valgt NYX armaturer fra Focus Lighting.

Hele projektet er forløbet tilfredsstillende, selvom der har været udfordringer med pladsen til ledningsejerne.

Nu har Middelfarts nye boligområde fået en god og energirigtig vejbelysning, så beboerne kan færdes trygt, når mørket falder på.

 

Samarbejdet med EWII Teknik er gået rigtigt godt. På trods af udfordringer undervejs med vejr og plads til ledningsejerne, har EWII Teknik formået at få projektet færdigt til tiden.

Ditte Storm, Teknik- og miljøforvaltningen, Middelfart Kommune

 

  
Projekt  Nyt gadelys
Udførelse  2017
Bygherre  Middelfart Kommune
Entreprenør  Henning Have A/S
Underentreprenør EWII Teknik A/S
Teknisk sælger Erik Justesen
Antal lysmaster 45 stk.
Armaturtype NYX fra Focus Lighting
Kontraktsum  313.000

 

Kolding Kommune har opnået en besparelse på gns. 52% efter udskiftning af gadelys. Læs mere her.

ewii kundeservice erhverv
Kontakt
Kontakt
Til top