Montør svejser fjernvarme i Føns

Fjernvarme til landsbyområde på Fyn

Føns Nærvarme a.m.b.a. blev stiftet som et lokalt initiativ med henblik på at etablere fjernvarme i et landsbyområde i Føns på Vestfyn.

Der er etableret et flisfyret kedelanlæg i en tidligere landbrugsbygning, og i første omgang er der en tilslutningsprocent på 70 % - eller ca. 40 husstande.

Anlægsarbejdet blev udbudt i hovedentreprise og vundet af firmaet Vestfyns Elanlæg med EWII Teknik som underentreprenør på smedearbejdet og rørleverancen.

Anlægsarbejdet er igangsat i foråret 2015 – dels kedelanlægget og senere anlægsarbejdet med rørføring og tilslutning i landsbyen.

I Føns arbejder vi på at skabe en bæredygtig landsby.Vi er stolte over, at vi nu har vores egen varmecentral og et sikkert fjernvarmesystem, og jeg tror egentlig, at det vil være med til at gøre Føns til et attraktivt sted at bo.

Erik Bitsch Olsen, Projektleder, Føns Nærvarme

 

EWII Teknik har hjulpet Silkeborg Forsyning med at konvertere til fjernvarme i en række naturgasområder - læs mere her.

ewii kundeservice erhverv
Kontakt
Kontakt
Til top