Montør svejser fjernvarme i Lisbjerg

Vi har forbundet Danmarks største biokraftvarmeanlæg

I fremtiden skal Aarhus Kommunes fjernvarmeproduktion være CO2-neutral.

Det nye kraftvarmeværk i Lisbjerg bliver Danmarks største biokraftvarmeanlæg og spiller en vigtig rolle i realiseringen af kommunens klimavarmeplan.

Derfor har vi medvirket til at forbinde en stor 5 km DN 800/1000 transmissionsledning med eksisterende ledninger fra Studstrupværket.

Lisbjergledningen krydser Ølstedvej, Letbanen, Klok Højen, Djurslandsmotorvejen, Randersvej, Eg Åen og to rundkørsler på Skejby Nordlandsvej.

 

Samarbejdet med EWII Teknik er forløbet fint. De folk, der er tilknyttet projektet, har de nødvendige kompetencer, fremdriften er god, og de indgående aftaler overholdes. Så alt i alt et godt og velfungerende samarbejde.

Poul Madsen, Ingeniør, Fjernvarme Aarhus

 

Bygherre AffaldVarme Aarhus
Projekt Etablering af ny 5 km DN 800/1000 transmissionsledning inkl. underføringer
Hovedentreprenør Barslund A/S
Underentreprenør EWII Teknik A/S
Bygherrerådgiver Bascon Aarhus
Projektering og projektledelse NIRAS, Aarhus
Anlægsperiode September 2014 - maj 2016
Rørleverance LOGSTOR - Bygherreleverance
Kontraktsum rørarbejde  Ca. 19 mio. kr. 

 

Læs om hvordan Hedensted Fjernvarme har været fremsynet, så overskudsvarme fra småkage-producent bliver genbrugt.

ewii kundeservice erhverv
Kontakt
Kontakt
Til top