Rørarbejde ved verdens største solcelleanlæg i Silkeborg Kommune

Rørarbejde ved verdens største solcelleanlæg

Silkeborg Kommune har en målsætning om udelukkende at producere CO2-neutral varme i 2030. På den baggrund er der etableret næsten 157.000 m2 solfangere på Sejling Hede nord for Silkeborg. Det er verdens største solvarmeanlæg, og skal årligt producere 80.000 MWh - svarende til 20% af det årlige varmeforbrug i Silkeborg.

EWII Teknik har som underentreprenør for Munck Forsyningsledninger A/S udført en del af rørarbejdet på forbindelsen fra solvarmeanlægget til Silkeborg Kraftvarmeværk. Herudover deltager EWII Teknik i etableringen af ny forbindelse mellem kraftvarmeværk og fire store akkumuleringstanke. De præfabrikerede rør fra LOGSTOR, der indgår i fordelingsanlægget, er i dimensionerne DN600, DN700, DN800 og DN900.

 

Det er ikke alle smedefirmaer, der har kapacitet og erfaring til at arbejde med rør i de dimensioner, der er tale om i dette projekt. Det føler vi dog, at både Muncks og EWIIs mandskaber, der er involveret i dette projekt har. På pladsen har der været et godt samarbejde - dels på eget projekt, men også overfor øvrige entreprenører, der er på pladsen på samme tid

Kim Bo Almskou, Projektleder, Silkeborg Varme

 

 

Projekt  Rørfordelingsanlæg fra nyt røgkondenseringsanlæg til akkumuleringstanke og til solfangeranlæg
Udførelse  November 2016 - juli 2017
Bygherre  Silkeborg Varme
Hovedentreprenør Munck Forsyningsledninger A/S
Underentreprenør EWII Teknik A/S - rørarbejde
Kontraktsum  Ca. 4 mio. kr. (rørarbejdet)

 

Læs hvordan EWII Teknik har hjulpet med at stable en kæmpe solcellepark i Tinglev på benene her.

Phillip D. Sørensen EWII Teknik
Kontakt
Phillip D. Sørensen
Teknisk sælger
Til top