EWII Teknik arbejder med vandledninger

Vandforsyningsanlæg

Der stilles særlige krav til opgaver, der kan relateres til vandforsyningsanlæg. Dels har hygiejneforhold en helt særlig prioritet og samtidig er omhyggelighed og præcision af høj vigtighed, når der skal anlægges nye vandledninger eller en eksisterende ledning skal renoveres.

Vi er entreprenør på flere rammeaftaler og råder over en veluddannet og erfaren mandskabsstyrke i forbindelse med vandprojekter. Samtidig råder vi over teknisk udstyr der modsvarer enhver opgave på vandledningsanlæg.

Nyanlæg og renovering
Vi råder over en mandskabsstyrke med langvarige erfaringer med den tekniske del af udførelsen og krav om dokumentation og hygiejne.
Rammeaftaler
Vi udfører alle vandledningsopgaver på 2 store rammeaftaler for Din Forsyning i Esbjerg og for TREFOR Vand A/S i Kolding.
Service på vandværker
Vores stab af teknikere udfører alle service, vedligeholdelse og kontroller på alle tekniske anlæg på vandværker, pumpestationer og pumpeanlæg.
ewii kundeservice erhverv
Kontakt
Kontakt
Til top