Lungeforeningen: KOL betyder 25.000 akutte indlæggelser om året

Det er i sig selv er en stor opgave for sundhedsvæsenet. I fremtiden spås der om flere mennesker med kroniske sygdomme, færre ansatte og et presset sundhedsvæsen.

Det er en udfordrende kombination, der venter det danske sundhedsvæsen. Skal der tegnes et sygdomsmæssigt billede bare af patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL), anslås det, at der i dag er cirka 430.000 danskere med KOL. Nogle af dem er ifølge direktør Anne Brandt, Danmarks Lungeforening meget syge:

"I Danmark har vi om året ca. 25.000 akutte indlæggelser pga. KOL. Bare det at håndtere udrykningerne alene, er en stor opgave for det danske sundhedsvæsen. Hvis vi kunne undgå, at nogle mennesker med kroniske lungesygdomme bliver så dårlige, at de må ringe 112, ville vi spare mange penge, skabe mere tryghed for patienten og i øvrigt minimere risikoen for, at patienten får en infektion af miljøet på sygehuset."

Korrekt behandling af KOL kan reducere 25 pct. af sygdomsbyrden. Danmark har den højeste dødelighed af KOL i EU.

Empowerment
KOL-patienter skal ligesom andre med kroniske sygdomme lære at håndtere sygdommen og have hjælp til at mestre og styre behandlingen – på moderne dansk kaldet ”empowerment”. Det kan telemedicin og velfærdsteknologi understøtte. Velfærdsteknologien er en ny kommunikationskanal, som er til stor glæde for lungepatienter.

"Danmarks Lungeforening har ikke fået en eneste kedelig reaktion om telemedicin på trods af alle de projekter, vi følger nationalt. Alle, der har fingrene i det, er meget positive. Vi oplever, at der både bliver lyttet til patienterne og vist stor forståelse i de nye løsninger."

Lungesygdomme er forbundet en enorm utryghed ved ikke at kunne få luft. Det gør, at man bliver ubeskriveligt bange. Når sundhedsvæsenet kommer tættere på borgeren med telemedicinske løsninger hjemme hos dem selv, giver det tryghed.

Underprioriteret område
"Det er tankevækkende, at lungeområdet i en årrække har været så underprioriteret i forhold til hjerte- og kræftområdet.. Med telemedicinen føler lungesyge mennesker sig set og godt behandlet, og jeg kan kun ønske mig, at lungesygdomme prioriteres endnu højere af sundhedsvæsenet i fremtiden", slutter Anne Brandt.

Fakta:
Korrekt behandling af KOL kan reducere 25 pct. af sygdomsbyrden. Danmark har den højeste dødelighed af KOL i EU. Astma, allergi og KOL koster årligt det danske samfund ca. 20 mia. kr., heraf går næsten 8 mia. kr. årligt til behandling af lungesygdomme. En tidligt diagnosticeret og velbehandlet lunge- og allergipatient koster det halve i behandling - og har meget lavere arbejdstabsomkostninger - i forhold til en sent opdaget og utilstrækkeligt behandlet patient. 
Kilde: Danmarks Lungeforening, www.lunge.dk

EWII Telecare har kontor i Odense
Kontakt
EWII Telecare
Emil Neckelmanns Vej 15 A&B, 5220 Odense SØ
Til top