Telemedicin i stordrift har en økonomisk gevinst

Telemedicin er patientinddragende og i særdeleshed patient empowerment. Der er en større medvirken fra patienten og en bedre læring, hvilket er en stor styrke.

Et telemedicinsk forsøg som Tele KOL viser, at det er lige så dyrt eller dyrere som patientfremmøde. Men med 3.000 patienter er det billigere end ved fremmøde, og de følgende år vil give yderligere tal på telemedicinske forsøg. Lægelig direktør Peder Jest ved Odense Universitetshospital ser store muligheder med telemedicin: "Når jeg summerer op, skal vi køre telemedicin, fordi teknologien bliver billigere. Der er startvanskeligheder, som der også er ved andre nye tiltag, men patienterne og de sundhedsprofessionelle er tilfredse. Ser man på telemedicin i stor drifts sammenhæng, kommer der en økonomisk gevinst."

Observere distanceret behandling
Telemedicin er ikke en erstatning for hospitalsophold. Telemedicin er ikke en erstatning af senge, det er et understøttende instrument til at sikre, at patienter ikke bliver indlagt på hospital enten som opfølgning efter hospitalsophold eller i samarbejde med patienten.

Inden for telemedicin findes værktøjer med andre muligheder, som der er behov for. Det er tiden at udvikle de positive værktøjer

"Vi må væk fra den gamle tro om, at patienten er hjemme i stedet for i en seng på hospitalet. Telemedicinske løsninger kan være med til at afslutte hospitalsophold tidligere og undgå hospitalsindlæggelser. Vi må også undersøge og observere, hvad gør distanceret behandling ved en? Der er positive og negative ting, og det må være op til Etisk Råd at diskutere det", mener Peder Jest.

På Odense Universitetshospital er erfaringen, at folk, som har en person, der følger en ved indlæggelse, oplever at være mere trygge. Patienterne er helt med på at bruge telemedicinske kommunikationsformer, og i de hjemlige omgivelser forstår de ting, som de siger, at de aldrig har hørt før, selvom de har fået det samme forklaret på sygehuset. Ved at være i hjemmet og få forklaret f.eks. hvordan medicin skal tages, begynder de at lære på en anden måde.
"Med telemedicin er der større patientinddragelse end jeg har set i mange ambulante situationer på hospitalet. Inden for telemedicin findes værktøjer med andre muligheder, som der er behov for. Det er tiden at udvikle de positive værktøjer", fortsætter Peder Jest.

Patient empowerment
Med telemedicin teknologier er der helt andre muligheder, f.eks. teletolkning. Det er mere præcist, mere velovervejet og mere indrullerende. Sundhedspersonalet bruger mediet og har fokus på mennesket i mediet, som de bliver trænet i. De brænder sig mere fast i patienten og borgeren. Der er ingen forstyrrende elementer med, at de f.eks. bliver ikke afbrudt. Telemedicin kommer til at spille en stor rolle.

EWII Telecare har kontor i Odense
Kontakt
EWII Telecare
Emil Neckelmanns Vej 15 A&B, 5220 Odense SØ
Til top