Odense Kommune har også hjemmepleje via videoskærm

To social- og sundhedsassistenter har været på 28.105 ”virtuelle besøg” i borgernes hjem. De første tre år viser, at det også egner sig til nytænkende borgere.

28.105 opkald har Ingibjörg Hilmarsdóttir og Tanja Mejer fra Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune foretaget på tre år. Den 1. juni 2015 fejrede den nye kommunikationsform tre års fødselsdag, hvilket blev markeret med blomster til de to fra leverandøren Medisat. Odense Kommune er nemlig ”first movers” inden for telemedicin.

I Odense Kommune arbejder man ud fra en rehabiliterende tilgang med borgeren i centrum. Det betyder, at de indsatser, der gives, er målrettede den enkelte borger og udføres i et samarbejde mellem borger, pårørende og medarbejdere. I nogle tilfælde anvendes der en ny teknologi, nemlig telemedicin. De to social- og sundhedsassistenter, Ingibjörg Hilmarsdóttir og Tanja Mejer, arbejder i Kontakten, som videotelefonen kaldes i Odense Kommune.

Hvis jeg ikke har haft jer, var jeg ikke kommet så langt. Jeg ved ikke, hvordan jeg skulle klare mig uden jer.

Borgerne glade for ordningen
Der er tilfredshed med hjælpen via videoskærmen: "Hvis jeg ikke har haft jer, var jeg ikke kommet så langt. Jeg ved ikke, hvordan jeg skulle klare mig uden jer. De fleste siger, at det er så dejligt med den her frihed", forklarer Ingibjörg Hilmarsdóttir og Tanja Mejer og fortsætter:

"Vi aftaler en tid efter borgerens ønske, og efter vores opkald er borgeren fri til andre aktiviteter. For borgerne er det intenst og med nærvær på kort tid og med uafhængighedsfølelse. Der opstår en relation og fortrolighed i kontakten. Hvis en borger er skeptisk, siger jeg, du kan bare prøve, så kan du roligt sige, hvis det ikke er noget for dig. Ingen borgere har takket nej. Borgerne er mere modige og modtagelige for ny teknologi og at udvide deres horisont."

Forskellighed i opgaver
Opgaverne kunne være at spørge, om borgeren har spist eller drukket, taget sin medicin, at vejlede om korrekt brug af inhalationsmedicin, at vejlede om insulininjektion og blodsukkermåling og at have en motiverende samtale med borgeren om at tage ud af huset og benytte forskellige dagtilbud. Ud af dialogerne med borgerne formidler Kontakten informationer ud til borgere om de forskellige frivillige netværk og projekter, f.eks. om økonomi, besøgsven eller gåklubber. Et virtuelt besøg tager cirka fem minutter, afhængigt af borgerens behov.

Hvis en borger har mange besøg i døgnet, kan et par af dem i nogle situationer varetages af Kontakten i samarbejde med den tilknyttede udkørende gruppe. Det kan også være at sikre, at indstikssteder med insulin bliver varieret. I weekenden er det det fysiske plejepersonale, der hjælper borgeren.

EWII Telecare har kontor i Odense
Kontakt
EWII Telecare
Emil Neckelmanns Vej 15 A&B, 5220 Odense SØ
Til top