Fordele med telemedicin

Telemedicin har mange samfundsmæssige og økonomiske fordele og er med til at forbedre velfærdssamfundet. Derudover oplever borgeren en større tryghed i sin hverdag, da afstanden mellem læge/behandler og patient er minimeret igennem teknoligien, samt en større bekvemmelighed for patienten.

 

EWII Telecare Empowerment
Støtte og styrke borgernes empowerment, så de selv tager ansvar for deres sygdom og kan være medbestemmende i processen.
EWII Telecare

Nedbringe indlæggelser
Telemedicin er med til at nedbringe antallet af indlæggelser og antal dage, hvor indlæggelse er nødvendig. 

EWII Telecare
Opspore kritisk sygdom tidligere
Med en løbende og øget monitorering af patienterne, kan man hurtigere opspore kritiske sygdomme, der kan have større implikationer for patienten.
EWII Telecare Få bedre velfærd for færre ressourcer
Færre indlæggelser og antal dage indlagt, samt tidligere opsporing af kritiske sygdomme betyder at man skal bruge færre ressourcer, så der er mere til at forbedre velfærden.  
EWII Telecare

Tilbyde borgeren længere tid i eget hjem
Ude godt - hjemme bedst. Jo længere tid borgeren kan blive i sine egne trygge omgivelser i hjemmet jo bedre.

EWII Telecare har kontor i Odense
Kontakt
EWII Telecare
Emil Neckelmanns Vej 15 A&B, 5220 Odense SØ
Til top