Mand taler med læge via tablet ved hjælp af Netcare fra Telecare

Netcare

Webapplikationen, som vi kalder NetCare, kan bedst beskrives som den sundhedsprofessionelles primære arbejdsredskab til telemedicinsk behandling eller telemedicinsk konsultation af patient/borger.

NetCare er udviklet til at binde alle dele af et telemedicinsk forløb sammen i ét brugervenligt system, så den sundhedsprofessionelle kun behøver at arbejde i dette ene system for at varetage bestilling af udstyr, deltage i videokonferencer, gennemgå monitoreringsresultater, sende beskeder til patienten/borgeren, have adgang til support mm.

Når patienter og patientgrupper oprettes i NetCare, bliver disse også automatisk oprettet i Opentele og video serverne. På den måde lettes klinikernes arbejde og risikoen for fejl minimeres. Netcare er integreret med Opentele server, så alle måleresultater, patientdata mm. er lagret i Opentele servers database.

Netcare softwareløsning
EWII NetCare er en modulopbygget software platform, med fokus på brugervenlighed, let integration og tilpasning. Løsningen fungerer
på alle større platforme.
Med Netcare kan du udføre behandling, monitorering og rehabilitering af borgere i deres eget hjem – fx:

  • Virtuelle, videounderstøttede fjernkonsultationer
  • Omsorgskald med video
  • Videounderstøttet genoptræning og gruppegenoptræning
  • Videounderstøttet brug af udstyr til måling af bl.a.:
  • Lungekapacitet
  • Blodtryk
  • Iltmætning
  • Puls
  • Enkel adgang til måleresultater for bruger
EWII Telecare har kontor i Odense
Kontakt
EWII Telecare
Emil Neckelmanns Vej 15 A&B, 5220 Odense SØ
Til top