KOL

Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL)

  • Kronisk: Du lever med sygdommen resten af livet.
  • Obstruktiv: Dine luftveje er obstruerede (forsnævrede).
  • Lungesygdom: Sygdommen findes især i lungerne.

Ca. 430.000 danskere lever med sygdommen, men kun halvdelen ved, de har den.
kilde: Danmarks Lungeforening - lunge.dk

Muligheder med Telemedicin:

  • Hjemme-monitorering  
  • Lungekapacitetsmåling  
  • Visuel træning  

Med hjemmemonitorering kan en patient, i eget hjem, blive tilset og behandlet af en specialiseret læge eller sygeplejerske, som stadig befinder sig på sygehuset. Vores enhed kan kobles sammen med forskelligt medikoteknisk udstyr, heriblandt lungekapacitet, som aflæses og fjernstyres af behandleren.

Patient og behandler kan samtidig se og tale med hinanden via en skærm og en indbygget mikrofon. På den måde oplever patienten den samme tætte personlige kontakt med behandleren som under sin indlæggelse, men i vante og trygge rammer hjemme hos sig selv.

Patienter kan også modtage træning i eget hjem, instrueret af sygehusets fysioterapeut. Træningen foretages sammen med en gruppe af KOL-patienter.

EWII Telecare har kontor i Odense
Kontakt
EWII Telecare
Emil Neckelmanns Vej 15 A&B, 5220 Odense SØ
Til top