2017 - et svært år for EWII Koncernen

2017 har været et helt særligt år for EWII Koncernen. Vil du have emnerne, som er her på siden, uddybet, så kan du læse mere i vores samlede årsrapport for 2017.

I år finder du vores årsrapport samlet med vores rapportering for CSR.

 

Hent Årsrapport 2017

 

Adm. direktør Lars Bonderup Bjørn og bestyrelsesformand Jørn Limann

MED HISTORIEN I BAGAGEN

Når vi driver forretning, gør vi os vurderinger af fremtiden, af kundernes behov, konkurrenternes adfærd og teknologiens muligheder.

Lars Bonderup Bjørn
Administrerende direktør 

 

 

Læs forord fra direktøren og formanden i Årsrapport 2017


PÅ RETTE VEJ

Vi har valgt at give vores kunder Danmarks laveste elnetpriser og har undladt at opkræve det faste abonnement, som ellers er praksis i branchen.

Jørn Limann
Bestyrelsesformand

 

Ny struktur
EWII har foretaget en tydelig opsplitning mellem infrastrukturelle og kommercielle aktiviteter. Dermed går vi foran som eksempel på, hvordan nye politiske krav om selvstændig identitet til infrastrukturselskaber kan udmøntes i praksis.
Vi skaber værdi for Trekantområdet ud fra fem principper

EWII udvikler og driver forretning på en kommercielt forsvarlig måde. Indtjeningen fra vores kommercielle aktiviteter anvender vi til at sikre vores kunder i infrastrukturselskaberne lave priser. Den stærke soliditet betyder, at vi kan investere langsigtet, blandt andet i sikring og udbygning af infrastruktur og vindproduktionsfaciliteter.

Fælles for vores selskaber, uanset om de agerer i et kommercielt marked eller er underlagt reguleringsmæssige forhold, er, at de skal levere varer og ydelser til lavest mulige pris og med højest mulige kvalitet.

De lave priser bliver realiseret gennem indtjening i vores kommercielle selskaber, og vi har et konstant fokus på omkostninger og arbejder med effektivisering i alle vores arbejdsprocesser. 

Det er vores ansvar og pligt at vedligeholde, udbygge og fremtidssikre infrastrukturen i form af el-, vand-, varme- og fiberledningsnettet i Trekantområdet. Vi investerer for at sikre den fremtidige forsyning og leveringssikkerhed på kort og langt sigt.

Samtidig overvåger vi infrastrukturen døgnet rundt for at kunne forudse spidsbelastninger og ikke mindst genoprette normal forsyning ved udfald. 

Vi har politikker for, hvordan vi skal agere på en lang række områder, fx inden for investeringer, indkøb, leverandører og personalerelaterede spørgsmål.

I slutningen af 2017 præsenterede energibranchen anbefalinger for god selskabsledelse, og vi vil være foregangsselskab i denne sammenhæng. Derfor udarbejder vi et nyt adfærdskodeks, der skal være med til at indfri vores ambitioner på området.  

Som energikoncern involverer vi os i projekter, der kan fremme den grønne omstilling. Vi investerer i forberedelse og udvikling af det intelligente elnet, udvider vores produktion af vedvarende energi og involverer os i udviklingsprojekter, der omhandler lagring og transport af grøn energi. Vores stærke kapitalberedskab betyder, at vi kan tænke langsigtet og ansvarligt i vores investeringer. 

VORES AMBITION ER AT SIKRE EN BÆREDYGTIG FREMTID

fns verdensmål
FNs verdensmål
Vores arbejde med bæredygtighed fokuserer på, hvordan vi som virksomhed kan bidrage til FNs 17 verdensmål. Vores kerneforretning opererer i særlig grad inden for målene ’Rent vand og sanitet’, ’Bæredygtig energi’ og ’Industri, innovation og infrastruktur’. Dermed bidrager vi til at skabe værdi både lokalt og globalt.  
vi planter en skov
Sikring af rent drikkevand
Rent drikkevand og sikring af grundvandet står meget højt på vores dagsorden. Derfor har vi plantet 65.000 træer og buske i Evighedsskoven ved Trudsbro Vandværk i Kolding. Evighedsskoven fungerer både som grundvandssikring og rekreativt område for borgerne. Vi sikrer desuden drikkevandets kvalitet gennem omfattende tests.
vindstrøm fra egne vindmøller
Investering i vindmøller
Vi har fokus på investering i grønne og klimavenlige teknologier, og derfor har vi etableret vindmølleparker i både Sverige, Tyskland og Danmark. Vores kunder efterspørger i stigende grad grøn strøm, og i 2017 producerede vi 287,3 GWh, svarende til 71.000 gennemsnitsfamiliers årlige elforbrug.
tapper vand
Ansvar for næste generation
Som en del af vores samfundsansvar tager vi del i uddannelsen af næste generation. Vi gennemfører undervisningsforløb og åbent hus-arrangementer for at øge interessen for klima, energi og bæredygtighed, bl.a. ved at følge og arrangere aktiviteter for udvalgte folkeskoleklasser i hele deres skoletid.
EWIIs sundhedsambassadører
Energi til livet
Vi vægter medarbejdernes sundhed meget højt. Derfor er vi Sundhedscertificeret og arbejder med sundhed ud fra Kost-Rygning-Alkohol-Motion-Stress faktorerne. Vi arrangerer en lang række aktiviteter hen over året, og i 2017 har vores fokus været på vand – inspireret af at vores historie startede med vandforsyning for 150 år siden. 
Til top