Tjek dit elforbrug

Start året med ar tjekke op på dit energiforbrug for det forgangene år. Har du brugt for meget el - eller er dit energiforbrug, som du havde forventet?

Et normalt strømforbrug for en familie på 4 med to voksne og to børn i et parcelhus er ca. 4.000 kWh pr. år*. Det vil sige, at familien gennemsnitligt bruger 375 kWh pr. måned. Dog skal du være opmærksom på, at forbruget ikke er ligeligt fordelt over månederne.

 

I efterårs- og vintermånederne vil du naturligt nok have et højere elforbrug til lys, underholding indenfor og opvarmning end henover forår og sommer, hvor det er lyst og vi opholder os mere udenfor.

 

  • Er du elkunde her hos EWII, har du automatisk adgang til, at se alle dine forbrugsdata elektronisk via kundeportalen Din Selvbetjening. Her kan du se dit forbrug måned for måned, dag for dag og helt ned på timeniveau. Du kan altså nøje holde øje med hvilke dage og timer af døgnet, du bruger mest strøm.
  • Er du endnu ikke kunde, vil du dog fortsat kunne holde øje med elforbruget, enten ved manuelt at aflæse forbruget på din elmåler hver måned, eller ved at holde øje med dit elforbrug på eloverblik.dk, som er Energinet.dks dataopsamling fra fjernaflæste målere. 
 El fra stikkontakt

 

Når du kender til dit forbrug, kan du også bedre selv vurdere, hvor det vil være en gevinst for dig at spare på strømmen.

Her er et par tips til, hvor det oftest betaler sig at spare:

  1. Sluk for apparater, som står på standby – og især når du er hjemmefra i længere tid.
  2. Sluk lyset i de rum, du ikke opholder dig i.

Få flere råd

 

*kWh = kilowatthour =  kilowatttimer

k: står for kilo – hvilket i denne sammenhæng betyder 1000,
W: er betegnelsen for watt, der måler effekten, som er den kraft, apparatet yder lige nu.
h: er en forkortelse for hour – altså det engelske ord for time.

Til top