Fremtiden er elektrisk

Er der energi nok til fremtiden? Det arbejder vi for, at du kan stole på. Elektrificering og digitalisering er derfor nye nøgleord, som du kan blive klogere på her.

El skal ind i alle sektorer, fordi det danske samfund skal elektrificeres betydeligt. Det skal ske igennem vedvarende energikilder. På den måde er el nøglen til et mere klimavenligt samfund. 

Samtidig skal vi være bedre til at udnytte digitale løsninger. Det kan ske ved at skabe et marked for fleksibelt elforbrug eller anvende intelligent styring af vores energiforbrug.

Elektrificering for dig

Men hvad betyder det så for dig? Det betyder, at du i fremtiden vil opleve et mere fleksibelt elmarked, hvor din pris på el vil være afhængig af, hvornår på døgnet du vil bruge el.

Du vil også møde flere eldrevne løsninger i din hverdag, f.eks. bruger du 3 gange mindre energi ved at tanke din bil med el frem for benzin. Og det samme er tilfældet for en eldrevet varmepumpe sammenlignet med et oliefyr.

Sådan bidrager vi til en elektrisk fremtid
Batterier og lagring

Batterier og lagring af energi er også noget af det, der optager os hos EWII. Det skaber mulighed for at lægge el på lager og skubbe forbruget i forhold til produktionen.

Lagring kan ske ved at bringe kunstig intelligens i anvendelse, og lagring gør det muligt, at vi kan få forbrug og produktion til at møde hinanden ved at skabe fleksibilitet i det samlede energisystem.

Center Danmark, hvor EWII er med-initiativtager, retter sig bl.a. mod disse muligheder.

Mens elbilen oplader

Statsministeren har annonceret 1 million elbiler i 2030.

Elbilerne skal i fremtiden medvirke til at reducere CO2-belastningen, fjerne risikoen for forurening af drikkevand og erstatte diesel og benzin med el fra vedvarende energi.

Udfordringen rammer elnettet. Placerer vi 25.000 elbiler i Trekantområdet, skal kapaciteten af elnettet fordobles under forudsætning af, at elbil-ejerne ikke ændrer adfærd.

Vedvarende energikilder i Danmark – og Europa

I fremtiden skal vedvarende energikilder, som sol- og vindenergi kunne stå alene i vores energiforsyning. Det er en skøn og CO2-fri tanke – men også udfordrende.

Sol- og vindenergi er afhængige af vejret, og skal det give mening at basere den danske energiforsyning på vedvarende energi, skal det europæiske energisystem også.

Global opvarmning rammer globalt – ikke lokalt.

Mand fra EWII Teknik arbejder med fiberkabler
Fibernet og 5G

Fibernettet er den eneste teknologi, der med superhøj oppetid kan sikre data i realtid.

Det kan 5G ganske vist også, men hvis ikke der er et udbygget fibernet, så er det nødvendigt at hele landskabet klistres til med antenner med 3-500 meters afstand. Det er hverken til at holde ud at se på eller økonomisk fornuftigt.

Derfor er 5G-nettet afhængig af et fuldt udbygget fibernet.

Til top