Er der energi nok til fremtiden?
Elektrificering og digitalisering er nye nøgleord til grøn omstilling.

Fremtiden er elektrisk

Er der energi nok til fremtiden? Det arbejder vi for, at du kan stole på. Elektrificering og digitalisering er derfor nye nøgleord, som du kan blive klogere på her.

El skal ind i alle sektorer, fordi det danske samfund skal elektrificeres betydeligt. Det skal ske igennem vedvarende energikilder. På den måde er el nøglen til et mere klimavenligt samfund. 

Samtidig skal vi være bedre til at udnytte digitale løsninger. Det kan ske ved at skabe et marked for fleksibelt elforbrug eller anvende intelligent styring af vores energiforbrug.

Elektrificering for dig

Men hvad betyder det så for dig? Det betyder, at du i fremtiden vil opleve et mere fleksibelt elmarked, hvor din pris på el vil være afhængig af, hvornår på døgnet du vil bruge el.

Du vil også møde flere eldrevne løsninger i din hverdag, f.eks. bruger du 3 gange mindre energi ved at tanke din bil med el frem for benzin. Og det samme er tilfældet for en eldrevet varmepumpe sammenlignet med et oliefyr.

Sådan bidrager vi til en elektrisk fremtid
Skovvej | EWII
Batterier og lagring

Batterier og lagring af energi er noget af det, der optager os. Det giver mulighed for at lægge el på lager og skubbe forbruget i forhold til produktionen.

Lagring kan ske med kunstig intelligens, og lagring gør det muligt, at vi kan få forbrug og produktion til at møde hinanden vha. fleksibilitet i energisystemet.

 

View over Kolding fjord | EWII
Grøn byudvikling

Udviklingen af fremtidens bysamfund er udfordret. Mere skal drives af el og være digitalt.

Derfor vil vi finde nye teknologibaserede løsninger til bæredygtig byggeri og byudvikling.

I et samarbejde med Velux, COWI og en række internationale iværksættere er EWII med i iværksætterprogrammet "Urbantech". Her skal iværksættere sammen med eksperter finde grønne løsninger for byudvikling.

Firkløvere | EWII
Fleksibelt energisystem

Den eksisterende forsyning skal være parat og omstilles til fremtidens grønne energiforsyning. Det er afgørende, at vi udnytter forsyningen optimalt og reducerer investeringer i ny infrastruktur. 

Jo mere effektivt vi udnytter den strøm, der bliver produceret af vedvarende energi, jo mindre bliver behovet for at udbygge infrastrukturen.

Via forskningsprojektet Flexible Energy Denmark (FED) skal ny viden med hjælp fra digitale data om elforbruget skabe nye løsninger.

EWII er en del af forskningsprojektet igennem sin andel i forsknings- og testcenteret Center Danmark.

Elbil | EWII
Mens elbilen oplader

Statsministeren har annonceret 1 million elbiler i 2030.

Elbilerne skal i fremtiden medvirke til at reducere CO2-belastningen, fjerne risikoen for forurening af drikkevand og erstatte diesel og benzin med el fra vedvarende energi.

Udfordringen rammer elnettet. Placerer vi 25.000 elbiler i Trekantområdet, skal kapaciteten af elnettet fordobles under forudsætning af, at elbil-ejerne ikke ændrer adfærd.

Vindmølle på valmuemark | EWII
Vedvarende energikilder i Danmark – og Europa

I fremtiden skal vedvarende energikilder, som sol- og vindenergi kunne stå alene i vores energiforsyning. Det er en skøn og CO2-fri tanke – men også udfordrende.

Sol- og vindenergi er afhængige af vejret, og skal det give mening at basere den danske energiforsyning på vedvarende energi, skal det europæiske energisystem også.

Global opvarmning rammer globalt – ikke lokalt.

Mand fra EWII Teknik håndterer fiberkabler
Fibernet og 5G

Fibernettet er den eneste teknologi, der med superhøj oppetid kan sikre data i realtid.

Det kan 5G ganske vist også, men hvis ikke der er et udbygget fibernet, så er det nødvendigt at hele landskabet klistres til med antenner med 3-500 meters afstand. Det er hverken til at holde ud at se på eller økonomisk fornuftigt.

Derfor er 5G-nettet afhængig af et fuldt udbygget fibernet.

Forsyningsgrafik
Hvordan ser fremtidens energi ud?
EWII Koncernens strategi handler om at se muligheder i kerneområderne el, vand, varme og fiber og se ind i samfundets tendenser og trends.
Til top