Konkurrencebetingelser

Overordnet
Konkurrencen udbydes af EWII A/S (CVR nummer 28297947), Kokbjerg 30, 6000 Kolding, tlf. 70 55 55 55.

Myndige medlemmer af private husstande over i Danmark kan deltage.

Du er med i lodtrækningen, når du har udfyldt og indsendt konkurrenceformularen. Deltager du i konkurrencen, skal du huske at opgive alle de personlige oplysninger, der er angivet på konkurrenceformularen, så EWII kan kontakte dig angående eventuel præmie. Ansatte hos EWII A/S samt medlemmer af disses husstande må ikke deltage i konkurrencen. EWII A/S påtager sig intet ansvar ved trykfejl eller andre fejl i forbindelse med konkurrencen.

Hvis du vinder
Vinderne af konkurrencen får direkte besked pr. e-mail. Ved at deltage i konkurrencen accepterer du samtidigt denne offentliggørelse. Præmierne kan ikke ombyttes til kontanter.

Sådan vinder du
EWII udtrækker ved lodtrækning kort tid efter konkurrencens udløb en vinder. Herefter kontaktes vinderen. Deltagelse i konkurrencen er gratis og der kan hverken gøres finansielle eller andre former for krav overfor arrangøren. Gevinsten kan ikke udbetales kontant eller erstattes med en skønnet gevinsterstatning. Gevinster kan ikke byttes. Gevinster kan heller ikke overdrages til en 3. person. Formalia angående overdragelse af gevinsten bliver aftalt med vinderen. Med henblik på forsendelse af gevinsten, er arrangøren ikke ansvarlig for rigtigheden af oplysningerne givet af vinderen af konkurrencen. Vi kontakter vinderne direkte på e-mail.

Oplysninger om persondata ved deltagelse i konkurrencen
Alle deltagere i konkurrencen giver samtidig samtykke til registrering af deres navn og øvrige nødvendige kontaktoplysninger. EWII opbevarer oplysningerne om deltagerne fortroligt til brug for selve konkurrencen og ved eventuel meddelelse om, at vedkommende deltager har vundet en præmie. Oplysninger om vindere vil blive slettet senest 6 måneder efter udlevering af præmien.

Øvrigt
EWII A/S forbeholder sig desuden retten til, uden varsel og særskilt annoncering, at ændre disse deltagebetingelser, såfremt dette af juridiske og konkrete grunde bliver nødvendigt. Alle klager, der refererer til gennemførelsen af konkurrencen, skal fremsendes skriftligt til EWII A/S eller via EWII@EWII.com. Dette skal foregå inden 14 dage efter den dag, hvor vinderen er trukket. Klager der ikke bliver modtaget via telefon eller bliver modtaget for sent, godtages ikke.

Samtykke til markedsføring
Ved deltagelse i konkurrencen giver du samtykke til, at selskaber i EWII Koncernen* må dele dine kundeoplysninger (herunder produktvalg og forbrug) med hinanden. Selskaberne må kontakte dig hver for sig, på hinandens vegne eller i fællesskab pr. e-mail. Du får nyheder, information og konkurrencer fra EWII Koncernen, samt gode tilbud på el, naturgas, energirådgivning samt bredbåndsprodukter (internet, tv og telefoni). Du kan forvente at modtage ca. 1-2 nyhedsmail om måneden, og kan til hver en tid let og gebyrfrit tilbagekalde samtykket i den enkelte mail.

Dit samtykke kan efterfølgende anvendes i en automatiseret databerigelsesproces, hvor EWII Koncernen pr. e-mail vil spørge til din adresse. Oplysning af adresse er ikke obligatorisk. Dette gøres med henblik på at belyse muligheden for levering af fiberbredbånd på din adresse.

Persondata
Jeg samtykker til, at ovennævnte selskaber i EWII-koncernen må behandle mine personoplysninger, herunder navn og kontaktinformation, med henblik på fremsendelse af nyhedsbreve, tilbud mv.

- I henhold til gældende persondatalovgivning skal EWII A/S endvidere give følgende oplysninger: EWII A/S er dataansvarlig og kan kontaktes på telefon 7050 5050.
- EWII A/S’ databeskyttelsesrådgiver kan kontaktes på mail persondata@ewii.com
- Behandlingsformålet er administration af konkurrencen og fremsendelse af nyhedsmails, tilbud mv., og behandlingen sker på baggrund af indhentet samtykke
- Ved eventuel framelding af nyhedsmails vil de afgivne personoplysninger blive slettet
- Personoplysningerne vil blive opbevaret fortroligt, og vil ikke blive videregivet til tredjepart. EWII A/S kan dog ved nærmere instruks overlade dele af behandlingen til databehandlere.
- Du har som registreret ret til indsigt i hvilke personoplysninger, der er registreret om dig, samt ret til berigtigelse af forkerte eller ikke-fyldestgørende oplysninger.
- Du kan til en hver tid gøre indsigelse mod behandlingen, samt anmode om udlevering af de oplyste personoplysninger. Der henvises i øvrigt til EWIIs persondatapolitik, som kan findes på www.ewii.com.
- Klage over EWII A/S’ behandling af persondata kan rettes til Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K, telefon: 33193200 eller via mail: dt@datatilsynet.dk

* EWII A/S, EWII Bredbånd A/S, TREFOR Varme A/S, TREFOR Vand A/S, EWII Energi A/S, EWII Mobility A/S, EWII Teknik A/S, , EWII Production A/S, EWII Fuel Cells A/S, EWII Telecare A/S.

Til top