Af EWII
BLOG
16. juni 2020

Kend dit elforbrug

Hvor meget strøm skal du forvente, at have brugt i din bolig på nuværende tidspunkt...?

Det er altid en god idé at have et overblik over, hvor meget strøm du og din husstand bruger på et år. Så ved du nemlig selv, hvad et 'almindeligt år' er for jer - og stikker forbruget af i en måned, vil du hurtigere selv opdage det og kunne gøre noget ved det.

Men hvor meget strøm skal du forvente at I bruger? Det kan du blive klogere på her.

Hvad er et normalt strømforbrug?

Et normalt strømforbrug for en familie på 4 med to voksne og to børn i et parcelhus på ca. 130 m2 er ca. 4.000 kWh pr. år*.

Det vil sige, at familien gennemsnitligt bruger 375 kWh pr. måned. DU skal bare lige være opmærksom på, at forbruget ikke er ligeligt fordelt over månederne.

I efterårs- og vintermånederne vil du naturligt nok have et højere elforbrug til lys og opvarmning end henover forår og sommer. Her opholder du dig med stor sandsynlighed mere ude samtidig med, at det er længere lyst om aftenen og behovet for lys og opvarmning derfor er mindre.

>> Hvad koster 1 kWh?

Sådan får du overblikket

Er du elkunde hos EWII, har du automatisk adgang til at se alle dine forbrugsdata elektronisk via kundeportalen Selvbetjeningen.

Her kan du se dit forbrug måned for måned, dag for dag og helt ned på timeniveau og se hvilke dage og timer på døgnet, du bruger mest strøm.

Er du endnu ikke kunde, vil du dog fortsat kunne holde øje med elforbruget - enten ved manuelt at aflæse forbruget på din elmåler hver måned, eller ved at holde øje med dit elforbrug på eloverblik.dk, som er Energinets dataopsamling fra alle danske elmålere, som bliver elektronisk aflæst.

Når du kender til dit eget forbrug, kan du også bedre selv vurdere, hvor og hvornår der vil være en gevinst for dig at spare på strømmen.

 

Mand tjekker mobilen. Kaffemaskinen er tændt | EWII

*kWh = kilowatthour =  kilowatttimer
k: står for kilo – hvilket i denne sammenhæng betyder 1000, 
W: er betegnelsen for watt, der måler effekten, som er den kraft, apparatet yder lige nu. 
h: er en forkortelse for hour – altså det engelske ord for time.

EWII
Sund fornuft at spare
At spare på strømmen er sund fornuft. Med få ændringer i din hverdagsrutiner og daglige vaner vil du også kunne spare på elregningen.
EWII
Vildt vejr tænder dit tv
Har elektricitet og spøgelser noget til fælles?
Mor og datter er paa internettet
EWII
7 gode råd til en digital sikker hverdag
Sådan færdes du sikkert på internettet.
Til top