ewii skilt paa kokbjerg 30
Nyt navn - samme ambition
Gennem kommerciel vækst vil vi præstere et solidt og øget kapitalgrundlag, tiltrække vidensmedarbejdere og skabe en stærk infrastruktur i Trekantområdet.

Koncernen hedder nu EWII

Koncernen skiftede i 2016 navn til EWII. Et navn som støtter op om koncernens vision om at skabe en stærk infrastruktur gennem kommerciel vækst - ved at udvikle, tænke nyt og sikre en bæredygtig fremtid.
I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og fokuseret på at skabe miljørigtige og velfærdsteknologiske løsninger. Det er langsigtede løsninger, som består og varer ved - og derfor signalerer navnet EWII, dét, vi som koncern, står for.
ewii flag
EWII udtales om 'evig'
Evig og EWII signalerer, at det er noget, der varer ved, noget der holder og skaber langsigtet værdi – for miljøet, for udvikling og for en bæredygtig fremtid. EWII giver dermed associationer til det bæredygtige, det ansvarlige, det solide og ikke mindst det troværdige.
Indgang ved EWII hovedkontor
Tre selskaber beholder navne
Vi har en stærk lokal forankring og er ansvarlig for fjernvarme, vand og elnet i Trekantområdet. Den del af virksomheden hedder fortsat TREFOR El-net, TREFOR Vand  og TREFOR Varme. Det gør vi for tydeligt at adskille de tre konventionelle selskaber fra koncernens øvrige kommercielle selskaber. Opdelingen har altid været der - nu er den blot blevet mere synlig.

Ofte stillede spørgsmål

Vi beskæftiger os med det samme, som vi altid har gjort. Vi arbejder med nytænkning, ligesom vi har gjort siden 1867. Vi sætter innovation og gode ideer på dagsordenen inden for elsalg og energirådgivning, energitekniske installationer og anlægsopgaver. Vi forbinder folk via fiberbredbånd, og tænker energien anderledes med brændselsceller og brint. Vores vindmølleparker producerer mere end 250 millioner kWh, der svarer til et årligt forbrug hos ca. 62.500 husstande. Vi gør byerne grønnere med vores elkøretøj TRIPL. Og ikke mindst, så fjerner vi afstanden mellem patient og læge med teknologi, som skaber tryghed og livskvalitet. Det bliver vi ved med at gøre. Men vi vil samtidig også udvikle og forstærke vores forretning, og tage nye ægte ting ind i vores strategi for EWII.
Som udgangspunkt betyder navneskiftet ikke noget for dig som kunde – vi leverer stadig samme gode service og kvalitet, som vi altid har gjort. Og vi vil fortsat have fokus på at gøre det nemt at være kunde i EWII.
EWII udtales som det danske ’evig’. Evig og EWII signalerer, at det er noget, der varer ved, noget der holder og skaber langsigtet værdi – for miljøet, for udvikling og for en bæredygtig fremtid. EWII giver dermed associationer til det bæredygtige, det ansvarlige, det solide og ikke mindst det troværdige. De to prikker over i’erne udgør uendelighedstegnet ∞, som symbol på at koncernen er for evigt bestående.
Det er kun vores navn, der er ændret. Vores CVR-nummer er stadig det samme, og aftaleforhold fortsætter uændret - du skal altså ikke gøre noget selv. Du vil ikke modtage en ny aftale, da den eksisterende aftale fortsat er gældende med det gamle navn. Når aftalen fornyes, bliver det naturligvis med selskabets nye navn.
EWII Koncernen består af konventionelle selskaber, der er underlagt regulering i sektorlovgivningen, og kommercielle selskaber, der agerer på konkurrenceprægede markeder på lige vilkår med andre private erhvervsvirksomheder. Det er koncernen og koncernens kommercielle selskaber, der har ændret navn til EWII.
Du finder informationer fra TREFOR Vand og TREFOR Varme på trefor.dk.
Det er sin sag at finde det helt rigtige navn med den rette substans og som passer til en energikoncern som vores. Det nye navn EWII er både brugbart nationalt og internationalt – og så er navnet fundet i egne rækker. Vores vindmølleselskab havde nemlig i forvejen navnet EWII, og det har vi valgt at brede ud i hele koncernen.
Vi har skiftet navn for at tydeliggøre og synliggøre adskillelsen mellem vores konventionelle selskaber og kommercielle selskaber, og dermed også leve op til myndighedernes kommende krav om, at der i branchen skal være en tydelig navnemæssig adskillelse mellem elnetselskaber og koncernforbundne kommercielle selskaber.
Denne opdeling har der altid været i TREFOR Koncernen, men med navneskiftet kan vi tydeliggøre opdelingen. Vores ambition er, at den sunde økonomi i de kommercielle selskaber skal være med til at gøre infrastrukturen for el, vand og fjernvarme billig i Trekantområdet og dermed gøre det mere attraktivt for både erhvervsdrivende og borgere at bosætte sig i Trekantområdet.
Har du flere forskellige produkter fra koncernen, fx både markedsel, vand og fjernvarme vil du opleve, at din regning indeholder både en betaling til EWII Energi, TREFOR Vand og TREFOR Varme. De forskellige sider af din regning, vil du kunne kende fra hinanden, da de indeholder logo og navn fra det respektive selskab, du skal betale til. For fiberbredbånd får du fremadrettet en regning fra EWII Bredbånd.
Til top