Verdensmål
Vi bidrager til FNs Verdensmål
'Rent vand og sanitet', 'Bæredygtig energi' og 'Industri, innovation og infrastruktur' er de tre verdensmål, vi bidrager særligt til.

Globalt ansvar i lokalt perspektiv

Vi sikrer livets selvfølgeligheder og bidrager til at udvikle samfundet i en bæredygtig retning. 

Indenfor el, vand, varme og fiber skaber vi forudsætninger for vækst og udvikling i Trekantområdet og på et niveau, der sætter Trekantområdet på verdenskortet. For os er det at tage ansvar for det, vi har sammen.

Ved at løfte fiber til infrastruktur på niveau med el, vand og varme; indgå i udvikling af lagringsteknologi til understøttelse af grøn økonomi; tage en proaktiv rolle i forebyggelsen af problemstillinger på vandområdet; og varetage rollen som med-initiativtager i forskningsprojektet Center Danmark understøtter vi verdensmålene:

 • Rent vand og sanitet
 • Bæredygtig energi
 • Industri, innovation og infrastruktur

Vi tager del i FNs verdensmål ved at sætte de højeste standarder indenfor de tre særlige mål. Det gør vi ved at stille vores løsninger, viden og indsigt til rådighed for omverdenen.
Marianne Q. Iversen, HR-direktør i EWII 

 

Vores 3 samfundsansvarlige principper:

 

 • Miljø- og klimahensyn bidrager til en sund forretning
  Vi reducerer negative påvirkninger på miljø og klima ved at effektivisere egen energianvendelse, reducere ledningstabet i vores forsyningsnet og ved at øge anvendelsen af bæredygtig og vedvarende energi i vores kerneaktiviteter, så vi også reducerer vores egen CO2-udledning mest muligt.

 • Handler ansvarligt
  Vi benytter mange danske leverandører, og ønsker ikke at anvende samarbejspartnere, som ikke lever op til internationale menneskerettigheder. Vi driver selv en sund forretning ud fra etik og ansvarlighed, og det forventer vi også, at vores samarbejdspartnere og leverandører gør. Vi har nul-tolerance over for korruption og bestikkelse.

  Det er vigtigt for os at både kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere kan være trygge hos os.
   Derfor tager vi persondata og GDPR-lovgivning yderst alvorligt.

  Vi er helt i front forhold til god selskabsledelse og tager aktivt stilling til anbefalingerne fra vores brancheforening Dansk Energi. Det er vigtigt for os at have en åben kultur med god omgangstone.


 • Godt samspil med plads til forskellighed i sund rammer
  Vi stræber efter at være en attraktiv arbejdsplads med sikre og sunde rammer og med en kultur, der bringer den enkelte i stand til at udvikle sig og yde sit bedste. Gennem vores sundhedsfokus inspirerer vi vores medarbejdere til et sundere liv.

  Sikkerhed er vores fælles ansvar. 
  Vi færdes i forskellige arbejdsmiljøer lige fra byggepladser til kontormiljøer, hvor medarbejdere skal kunne føle sig sikre og trygge i arbejdet.

  Vi er en ambitiøs arbejdsplads med rum og respekt for forskellighed. Vores arbejde er præget af gensidig tillid til hinanden, og vi sætter barren højt i at levere en engageret og ansvarsfuld indsats. Det er det, der gør EWII til en stærk koncern.

  Vi sætter rammerne for god og fornuftig adfærd.
Koldinghus
Tidligere CSR-rapporter

CSR 2018 er indeholdt i Årsrapport 2018.

CSR- rapport
Miljørapport 
Vi sikrer livets selvfølgeligheder og tager ansvar for det, vi har sammen
troværdige og nærværende
fremsynede og resultatskabende
Til top