EWII bidrager til FNs Verdensmål nr. 6- 7- 9 og 12
Meningsfuldt arbejde der bidrager til FNs verdensmål nr. 6 - 7 - 9 og 12

Meningsfyldt arbejde

Vi støtter op om FNs verdensmål for bæredygtig udvikling og fortolker dem i et lokalt perspektiv.

Med lokale rødder i Trekantområdet har EWII et særligt ansvar over for det samfund, vi er en del af. Derfor arbejder vi med at fremme bæredygtig udvikling og skabe positive påvirkninger i samfundet.

Det er vores ambition at spille en vigtig rolle i udviklingen af et bæredygtigt samfund. Med fremsyn, viden og kapacitet vil vi gå forrest og sætte de højeste standarder og stille vores energiløsninger, viden og indsigt til rådighed, for dem som har brug for den.

 

MÅL 6: Rent vand og sanitet

Vi arbejder målrettet på at sikre vores kunders adgang til rent drikkevand både nu og i fremtiden
Her kan du høre vores geolog fortælle, hvordan vi arbejder med grundvandsbeskyttelse, bæredygtig indvinding og at reducere vandtab. Vi har fokus på certificerede processer, høje kvalitetskrav og højt kompetenceniveau indenfor drikkevand.

 

 

MÅL 7: Bæredygtig energi

Den grønne omstilling er et centralt tema for os, da energisystemet hovedsageligt skal være mere elbaseret og 100 % grønt. Hør en af vores rådgivere fortælle, hvordan vi bruger vores viden om bæredygtige energiløsninger til at hjælpe vores kunder til grønnere profiler. Samtidig tager vi også del i grøn forskning via Center Danmark og støtter Flexible Energy Denmark for at fremme fleksibilitet i energiforbruget.

 

 

Mål 9: Industri, innovation og infrastruktur

Infrastruktur er forudsætningen for fremtidens samfund, og derfor anser vi også fibernet som infrastruktur på niveau med el, vand og varme.

Vi udvikler og udbygger elnettet i takt med, at samfundet elektrificeres, udvikler og udbygger varmeinfrastrukturen i takt med øget produktion af overskudsvarme og lavere temperaturer, ligesom vi udvikler og udbygger vandinfrastrukturen i takt med øget efterspørgsel og krav til drikkevand.

Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

EWII har fokus på at reducere sit eget CO2-aftryk, og hvordan og hvornår vi kan blive CO2-neutrale.

Vi reducerer negative påvirkninger på miljø og klima fra vores aktiviteter ved at effektivisere vores energianvendelse, reducere tab i vores forsyningsnet og øge bæredygtig og vedvarende energi i vores kerneaktiviteter – og vi har derfor implementeret varmepumpeløsning på vores kontorbygning.

Hænder samlet - fælles indsats
Ansvar og samfundssind

Ansvarlighed og samfundssind handler for os om at vise respekt for vores omverden, og ved bevise at moderne selskaber kan drives på tillid, dialog og gode relationer.

Og samtidig bakke op om det samfund, vi er en del af ved at gå forrest med tiltag, som styrker et lokalt erhvervsliv og corona-ramte virksomheder.

Til top