pige puster saebebobler
vi tager ansvar

Politik for CSR

Få her vores forståelse af CSR og en beskrivelse af holdninger og rammer, vi lægger til grund for at CSR-arbejde. 

For os er CSR, at vi i koncernen integrerer socialt, samfundsmæssigt og miljømæssigt hensyn i vores aktiviteter ved at påvirke de forhold, vi selv har direkte indflydelse på over for vores kunder, vores medarbejdere og det omgivende samfund.

Et af vores mål er at sikre en sund forretning, så værdien af vores aktiver øges. Herigennem skaber vi samtidig grundlaget for vækst, innovation og udvikling til gavn for vores kunder, for gode og attraktive arbejdspladser og endelig for at bidrage aktivt og positivt til udvikling af det omgivende samfund.

EWII Koncernens værdisæt er, at vi er hele mennesker med værdierne positiv, ordentlig og nyskabende. Med det som udgangspunkt vil vi påvirke de forhold, vi selv har direkte indflydelse på, overfor vores væsentligste interessenter - kunder, medarbejdere og samfund.

Kunder
Vi vil levere høj service og konkurrencedygtige produkter.
Kunder
Medarbejdere
Vores største aktiv er loyale, stolte og fagligt dygtige medarbejdere
Medarbejdere
Samfund
Vi bidrager og engagerer os i det samfund, vi er en del af
Samfund
EWII bygning gennem skov
Code of Conduct
I vores arbejde med CSR læner vi os op af FNs 10 principper for Global Compact. Baggrunden er, at vi ønsker at sikre, at vores leverandører arbejder etisk korrekt. 
Vores Code of Conduct bliver anvendt ved aftaler med vores udenlandske leverandører og underskrives før leverandøren kan sælge varer og ydelser til os.
Vi forventer og stoler på, at vores leverandører overholder principperne, og at de stiller samme krav og forventninger til deres egen værdikæde.
Til top