Samfund

Vi vil bidrage og engagere os i det samfund, vi lever i og er en del af.

For os er det god forretningsskik og etik at investere i at udvikle lokalsamfundet, og som et led i vores forretningsmæssige strategi tager vi del i at sikre Trekantområdet de bedst mulige betingelser for udvikling. Jo bedre vores lokalområde er gearet og fokuseret på vækst, jo bedre muligheder giver det os for at opfylde vores mål om at skabe en sund indtjening.

I EWII ønsker vi at tage ansvar for vores egen påvirkning af klima og miljø, og også inspirerer til og gør det muligt for det omgivende samfund at reducere deres påvirkning af klima og miljø. Det er derfor en del af vores kerneforretning, at vi tager ansvar for en effektiv energiudnyttelse og arbejder innovativt med udviklingen af nye energiteknologier og løsninger indenfor vedvarende energi.

Vi lægger vægt på følgende for at varetage CSR inden for vores samfund:

  • Fokuserer på at forbedre EWIIs egen miljøpåvirkning og reducere vores energiforbrug
  • Stræber efter, at en stigende andel af den energi, vi distribuerer, er skabt via energirigtig, miljøvenlig og grøn produktion
  • Arbejder aktivt for udviklingen og udbredelsen af innovative løsninger, der sikrer fremtidens energisystem og anvendelsen af vedvarende energi
  • Tager ansvar for udvikling af vores lokalsamfund - herunder digitalisering af Trekantområdet
  • Støtter op om talenterne i Trekantområdet
  • Gennemfører betydelige investeringer, der skaber vækst, udvikling og arbejdspladser i Trekantområdet og regionen.
Til top