Koldinghus
2 mio. kr. til gode idéer

EWII Værdipulje

EWII Værdipulje støtter hvert år udvalgte formål med op til 2 mio. kr.

EWII har en særlig værdipulje til støtte af innovationsprojekter, uddannelse, forskning, grøn erhvervsvækst, kultur, iværksætteri m.m. i Trekantområdet. Værdipuljen støtter hvert år udvalgte formål med op til 2 mio. kr. 

Du kan søge om midler til projekter inden for et geografisk område, der hører til i kommunerne Vejle, Kolding, Fredericia, Vejen og Middelfart - beliggende i Trekantområdet - og i særlige tilfælde i Region Syddanmark og øvrige dele af landet.

Bemærk, der kan ikke ansøges om midler til projekter, som har karakter af sponsorater, så som kunstgræsbaner, legepladser, redskaber til udøvelse af sportsgrene, renovering af klubhuse og lignende. 

Ansøgere kan være både erhvervsvirksomheder, uddannelsesinstitutioner, organisationer, foreninger, selskaber, samarbejde i erhvervslivet, privatpersoner m.m.

Væsentligt er, at der er tale om økonomisk effektive projekter, der fremmer mulighederne for øget jobskabelse og beskæftigelse, og som gerne virker eksportfremmende.
Knud Steen Larsen Adm. direktør
Til top